© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

  • Home
  • Technologia
  • Nowoczesne zarządzanie magazynem to wydajność i precyzja

Nowoczesne zarządzanie magazynem to wydajność i precyzja

system magazynowy
 |  Redakcja  |  Technologia

Jeśli to tylko możliwe, zachowaj prostotę procesów. Jeśli Ci się to uda, to wdrażaj proste ale skuteczne narzędzia. Nawet pozornie nieskomplikowane przedsiębiorstwa będą wymagały wsparcia w postaci sprawdzonych rozwiązań informatycznych. Ważne aby ich wdrożenie przynosiło więcej korzyści niż komplikacji.

Funkcjonalności bazowe systemu magazynowego

Zadaniem systemu WMS jest wspieranie procesów związanych z magazynowaniem ale i przyjmowaniem i wydawaniem towarów. Do podstawowych korzyści, które taki system powinien przynosić organizacji zaliczymy:

  • Optymalizacja szeroko pojętych procesów logistycznych,
  • Dostarczenie szczegółowej i aktualnej wiedzy o magazynowanych towarach,
  • Pełna kontroli i rozliczalność procesów zachodzących w magazynie,
  • Wzrost efektywności wykorzystania zasobów (przestrzeń magazynowa czy pracownicy magazynu),
  • Skrócenie czasu niezbędnego do realizacji operacji magazynowych,
  • Zwiększenie przepustowości magazynu,
  • w efekcie obniżenie kosztów magazynowych obciążających poszczególne produkty.

Większość standardowych modułów wspierających zarządzanie magazynem, dostępnych w ramach popularnych rozwiązań ERP koncentruje się jedynie na obiegu dokumentów związanych z prowadzeniem magazynu. Moduły te zapewnią zgodny z przepisami ich obieg i połączenie ze sprzedażą. Oferowany schemat działania jest dość prosty i przede wszystkim powtarzalny u wielu dostawców oprogramowania. Funkcjonalności te nie zaspokajają potrzeb większości przedsiębiorstw, które będą potrzebowały najmniejszego chociaż wsparcia w kwestii fizycznego opanowania towaru. System klasy WMS będzie się przede wszystkim odróżniał od każdego popularnego modułu oferowanego przez producentów systemów ERP tym, że oprócz przechowywania informacji handlowych o danym towarze będzie również przetwarzał szereg innych danych, jak chociażby jego atrybuty fizyczne. Gabaryt i waga towaru to parametry kluczowe przy planowaniu przestrzeni niezbędnej do jego przechowywania. Oprócz rozmiarów istotne mogą się okazać inne uwarunkowania, jak temperatura, okres ważności, podatność na uszkodzenia fizyczne, potencjalna szkodliwość chemiczna, etc, etc.  Wszystkie te aspekty, oraz wiele innych charakterystycznych dla poszczególnych branż będą brane pod uwagę przez system, którego zadaniem będzie optymalizacja fizycznych procesów związanych z przechowywaniem towarów. Samo przechowywanie nie jest jednak celem samym w sobie. Jest ono realizowane po to i powinno być tak zaprojektowane aby umożliwić możliwie prostą i tanią realizację dalszych zleceń, najczęściej transportowych czy produkcyjnych. Bezpiecznie zmagazynowane produkty mają być dostępne w określonym czasie i w określonym miejscu, często w połączeniu z szeregiem innych towarów i z uwzględnieniem podstawowych wytycznych dotyczących kolejności wydawania (FIFO, LIFO, FEFO, LOFO, HIFO).  Każdy sprawny programista nie będzie miał większych trudności z utworzeniem systemu, który przy uwzględnieniu panujących w danej organizacji uwarunkowań będzie potrafił wskazać miejsce, w którym znajduje się towar, który zgodnie z nimi powinien zostać użyty przy danym zleceniu. Takie zadanie nie wydaje się wcale trudne. Niestety sytuacja się zmienia, gdy weźmiemy pod uwagę, że towar ten miał być odłożony w to miejsce przez człowieka, oraz że ma on zostać z tego miejsca przez człowieka odebrany. Nowoczesne magazyny będą zmierzały w kierunku minimalizowania potencjalnych błędów popełnianych przez ludzi, poprzez coraz szerszym zastępowaniem ich pracy przez rozwiązania mechaniczne. Tak daleko idąca automatyzacja nie jest jednak jeszcze dostępna dla większości polskich przedsiębiorstw.  Wracamy więc do człowieka z wszystkimi jego zaletami i ograniczeniami.

Czy musi iskrzyć na styku człowiek-komputer?

Tutaj docieramy do punktu, w którym tylko garść rozwiązań będzie w stanie wesprzeć operacje w sposób skuteczny. Szereg urządzeń może zostać użytych aby zminimalizować prawdopodobieństwo występowania błędu spowodowanego czynnikiem ludzkim. Będą to przede wszystkim różnego rodzaju urządzenia mobilne wyposażone w skanery, które będą umożliwiały nie tylko szybką weryfikację z jakim towarem mamy o czynienia, w jakim znajdujemy się miejscu magazynu (adres) ale tez będą instruowały użytkownika o czynnościach do wykonania. Instrukcje powinny być udzielane w różnych trybach, nakazowym lub bardziej elastycznym. W każdym przypadku jednak system powinien zapisać informację o skutku podejmowanych przez danego operatora czynności. Jeśli towar został umieszczony w miejscu innym niż zaplanowane to szczelnie zaprojektowany system to wychwyci i zareaguje stosownie do oczekiwań jego architekta.

Jak wybrać optymalny program magazynowy?

Po wdrożeniu odpowiedniego systemu, zarządzanie magazynem powinno stać się nie tylko bardziej efektywne ale i prostsze. Niezbędne jest dobre zrozumienie wszystkich procesów i uwarunkowań i odpowiednie ich skonfigurowanie w ramach kompleksowego narzędzia. Dopiero pełne  dopasowanie narzędzia informatycznego do wszystkich potrzeb logistycznych magazynu zapewni poprawę wydajności jego pracy.  Godnym uwagi systemem WMS jest PROWMS od ITCenter. System ten jest każdorazowo dostosowywany do wymogów operacji danego magazynu i dopiero potem wdrażany wraz z niezbędnymi urządzeniami umożliwiającymi wydajną komunikację z jego użytkownikami.

 

BizNews


© 2020 BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry