Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Kubernetes - co to jest?

Kubernetes
 |  Artykuł partnera  |  Technologia i IT

Aplikacje przeszły długą drogę od uruchamiania ich na fizycznych serwerach, przez wirtualizację, do wdrożeń w kontenerach. Zarządzanie kontenerami niesie jednak za sobą nieco wyzwań - stąd bazująca na automatyzacji platforma Kubernetes. Czym dokładnie jest Kubernetes i co charakteryzuje to narzędzie?

Czym jest Kubernetes?

Kubernetes, którego nazwa w greckim oryginale oznacza „sterownika”, jest oprogramowaniem open source, mającym na celu wdrażanie kontenerów i zarządzanie nimi. Kontenery, które w dużym uproszczeniu można porównać do opakowań na aplikacje, zbierają ich komponenty, takie jak procesy czy bazy danych. W przypadku kontenerów wdrożonych na wielu serwerach konieczna jest odpowiednia kontrola, którą zapewnia Kubernetes.

Zadaniem platformy Kubernetes (w skrócie nazywanej K8s) jest organizacja klastrów maszyn wirtualnych. Oprogramowanie zarządza kontenerami i umożliwia ich skalowanie do odpowiedniego stanu. Do głównych zalet K8s można zaliczyć fakt, iż jest to wysoce skalowalna, bezpłatna platforma, korzystająca z wieloletniego doświadczenia Google. Jest to główny orkiestrator kontenerów, który wciąż rozszerza swoje funkcjonalności.

Co umożliwia platforma Kubernetes?

Zarządzanie poufnymi danymi

Jedną z możliwości K8s jest zarządzanie obsługą składowania danych, a także zarządzanie poufnymi danymi. Platforma może składować poufne informacje, takie jak hasła czy klucze SSH, bez ich ujawniania w konfiguracji.

Samoczynne naprawianie

Kubernetes bardzo dobrze radzi sobie w zapobieganiu awariom. Odpowiada za to monitorowanie stanu każdej instancji podczas wprowadzania zmian, co, w przypadku nieprawidłowości, pozwala na ich szybkie wycofanie. Kiedy kontenery ulegają awarii, Kubernetes ponownie je uruchamia, a w razie potrzeby - wymusza ich wyłączenie.

Skalowalność

K8s, obsługując skalowanie aplikacji, umożliwia wykorzystanie tylu zasobów, ile aktualnie jest potrzebnych oraz odpowiednie rozkładanie ruchu pomiędzy poszczególnymi instancjami w jednej aplikacji. Proste komendy umożliwią z kolei skalowanie poziome aplikacji, powodując zmniejszanie lub zwiększanie chmury.

Automatyzacja działań

Ręczne procesy wdrażania dzięki oprogramowaniu Kubernetes mogą być zastąpione automatyzacją. Oprócz samoczynnego naprawiania platforma odpowiada za automatyczne wdrożenia. Aby z nich skorzystać, należy opisać oczekiwany stan wdrożenia, do którego system będzie dążył.

Przenoszenie kontenerów

Możliwością i dużą zaletą oprogramowania Kubernetes jest łatwość przenoszenia kontenerów. Aplikacje kontenerowe uruchamiane na K8s stają się aplikacjami przenośnymi. Umożliwia to szybkie przenoszenie aplikacji pomiędzy środowiskami i poszczególnymi rozwiązaniami infrastrukturalnymi. 

O autorze
Artykuł powstał we współpracy z Fly On The Cloud