Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


W jakich branżach warto stosować wentylatory przemysłowe?

magazyn z wentylatorami
 |  Artykuł partnera  |  Przemysł

Głównym zadaniem przemysłowych systemów wentylacyjnych jest dbanie o prawidłowy przepływ powietrza w obiekcie. W zależności od warunków i środowiska spełniają także dodatkowe funkcje, takie jak usuwanie zanieczyszczeń, eliminowanie pyłów i dymu.

Odpowiednio dobrany rodzaj wentylatora przemysłowego zapewnia bezpieczeństwo i komfort w halach produkcyjnych oraz budynkach użyteczności publicznej. Sprawdź, jakie są rodzaje wentylatorów przemysłowych i jakie mają zastosowanie.

Podział wentylatorów przemysłowych

Wentylatory przemysłowe dzieli się na różne rodzaje, biorąc pod uwagę kilka kryteriów, takich jak:

 • konstrukcja wirników – wentylatory promieniowe i osiowe
 • miejsce montażu wentylatorów – wentylatory kanałowe, ścienne i dachowe,
 • zastosowanie wentylatorów – wentylatory standardowe i specjalistyczne.

Wentylatory promieniowe i osiowe

Wentylatory osiowe tłoczą powietrze w kierunku równoległym do osi wirnika. Mogą działać w trybie ciągłym. Cechują się cichą pracą i wysoką wydajnością. Stosowane są w:

 • hurtowniach,
 • magazynach,
 • warsztatach,
 • halach produkcyjnych,
 • garażach,
 • parkingach podziemnych,
 • centrach handlowych

W wentylatorach promieniowych wylot następuje prostopadle do osi wirnika. Specjalna konstrukcja pozwala zmieniać kierunek powietrza o 90°. Dzięki temu zwiększa się wydajność i zdolność urządzeń do przetłaczania dużych ilości powietrza.

Z tego powodu wentylatory promieniowe znajdują zastosowanie w najbardziej wymagających oraz złożonych instalacjach procesów technologicznych w wielu gałęziach przemysłu. Powszechnie wykorzystywane są w dużych obiektach przemysłowych, w których konieczne jest sprawne odprowadzanie zanieczyszczeń, na przykład w:

 • zakładach stolarskich,
 • warsztatach spawalniczych,
 • warsztatach lakierniczych,

Ponadto wentylatory promieniowe w przemyśle stosuje się do transportu czystego powietrza o odpowiednim ciśnieniu, nadmuchu lub chłodzenia maszyn. Doskonale sprawdzają się w suszarniach, branży chłodniczej i klimatyzacyjnej.

Wentylatory ścienne, dachowe, kanałowe

Ze względu na miejsce montażu wyróżnia się wentylatory ścienne, dachowe oraz kanałowe. W przypadku niewielkich obiektów często stosowane są urządzenia ścienne. Ich zadaniem jest efektywna wentylacja pomieszczenia. W dużych zakładach przemysłowych wykorzystywane są natomiast wentylatory kanałowe oraz dachowe. W zależności od potrzeb mogą one wyrzucać powietrze przez wylot poziomy lub pionowy.

Wentylatory dachowe przeznaczone są do wentylacji nawiewnej i wywiewnej. Umożliwiają transport powietrza z pomieszczenia do otoczenia lub odwrotnie. Sprawdzają się wszędzie tam, gdzie konieczne jest wdrożenie prawidłowo działającej wentylacji. Stosowane są we wszystkich typach budynków komercyjnych, przemysłowych oraz w halach i magazynach.

wentylator dachowy

Wentylator dachowy źródło: https://www.luftberg.pl/kategoria-produktu/wentylatory-przemyslowe/wentylatory-dachowe-2/

Wentylatory kanałowe posiadają specjalną konstrukcję, która umożliwia montaż w kanałach wentylacyjnych. Mogą pracować jako wyciągowe bądź wywiewne. Cechują się dobrą wydajnością i niskim poziomem hałasu.

Wentylatory kanałowe to powszechnie stosowane rozwiązania w instalacjach wentylacji ogólnej. Stosuje się je w halach produkcyjnych, biurach, domach mieszkalnych, sklepach, obiektach gastronomicznych, itp.

Wentylatory do gazów, pyłów i pary o charakterze agresywnym, łatwopalnym lub wybuchowym

Wśród urządzeń do wentylacji przemysłowej dostępne są wentylatory do zadań specjalnych. Wykorzystywane są w obiektach, w których emitowane są gazy, pyły i pary o charakterze agresywnym, łatwopalnym lub wybuchowym.

Wentylatory specjalne przystosowane są do pracy w najtrudniejszych i nietypowych warunkach. Wyróżniają się specjalistyczną technologią wykonania, która podnosi ich odporność na szkodliwe działanie czynników w danym stanowisku.

W zależności od przeznaczenia różnią się między sobą mocą oraz budową i materiałem, z którego są produkowane. Najpopularniejsze wentylatory specjalne to przeciwwybuchowe, oddymiające i chemoodporne.

Przemysłowe wentylatory przeciwwybuchowe przystosowane są do pracy w strefie zagrożenia wybuchem. Spełniającą wymagania obowiązującej dyrektywy ATEX i oznaczone są symbolem EX.

Sprawdź ofertę wentylatorów przemysłowych na: https://www.luftberg.pl/

Wentylatory tego typu posiadają specjalną budowę oraz różne rodzaje zabezpieczeń, co eliminuje ryzyko zapłonu. Służą do utrzymania wymaganej jakości powietrza, ale przede wszystkim ograniczają niebezpieczeństwo wybuchu. Usuwają zapylenie, opary łatwopalnych substancji lub gazów, które mają właściwości wybuchowe.

Wentylatory oddymiające współdziałają i wspierają systemy przeciwpożarowe w obiektach. Ich zadaniem jest wytworzenie w budynku układu ciśnienia, który pozwala odciąć pionowe drogi ewakuacji od rozprzestrzeniającego się zadymienia. Wentylatory tego rodzaju stosowane są między innymi na klatkach schodowych.

Wentylatory chemoodporne wyróżniają się specjalną, szczelną konstrukcją trudnopalną. Odpowiadają za ochronę przed zanieczyszczeniami mechanicznymi. Dodatkowo mogą być używane do transportu gazów palnych i wybuchowych oraz ich mieszanin. Znajdują zastosowanie w eliminowaniu substancji żrących i agresywnych chemicznie, spalin wilgotnych oraz zanieczyszczeń powietrza. Wykorzystywane są w przemyśle chemicznym, paliwowym, w laboratoriach oraz w rolnictwie, budownictwie i w przemyśle spożywczym.