Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Dlaczego warto zwrócić się do komornika?

odzyskiwanie wierzytelności
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Komornik Tarnów, Zielona Góra czy też Olsztyn… Wyszukiwarki internetowe rejestrują takie frazy dość często. W końcu komornik to czasem ostatnia deska ratunku. Jednak mimo tak prostej możliwości załatwienia sprawy ciągle zbyt wiele osób, spośród tych uprawnionych do otrzymywania alimentów, zwleka z wizytą w kancelarii komorniczej lub w ogóle nie bierze pod uwagę takiego rozwiązania. Sprawdź, jak szybko możesz odzyskać pieniądze należne dziecku!

W przestrzeni medialnej co jakiś czas pojawiają się dane informujące o zadłużeniu Polaków z tytułu niezapłaconych alimentów. Kwoty te są przerażające, ponieważ za każdą z tych złotówek, które nie trafiły do właściwych rąk, zwykle kryje się ludzki dramat. Ta grupa zadłużonych osób składa się w większości z rodziców, którzy bez uzasadnienia nie wywiązują się ze swoich obowiązków polegających na zapewnieniu swoim dzieciom środków niezbędnych do życia. Niestety z roku na rok ta grupa powiększa się. Rodzic lub opiekun, który zajmuje się dzieckiem na co dzień, ma często wielkie problemy ze związaniem przysłowiowego „końca z końcem” i nie powinien przyjmować biernej postawy w stosunku do osoby prawnie zobligowanej, a niewywiązującej się ze swoich obowiązków. Powinien starać się wszelkimi możliwymi sposobami odzyskać pieniądze należące się dziecku. Jeśli więc dziecko nie posiada zasądzonych alimentów, należy o nie wystąpić bezzwłocznie. Jeśli jednak istnieje już wyrok sądowy w tej sprawie, należy udać się do najbliższej znanej kancelarii komorniczej lub poszukać jej, chociażby wpisując w wyszukiwarkę frazę – komornik Tarnów i zwrócić się z wnioskiem o pomoc w wyegzekwowaniu alimentów.

Jak uzyskać alimenty?

Chcąc uzyskać alimenty dla dziecka, trzeba złożyć stosowny pozew do sądu, a do niego należy załączyć wymagane dokumenty. Konieczny jest odpis skróconego aktu urodzenia dziecka, orzeczenie o rozwodzie lub akt zawarcia związku małżeńskiego. Jeśli rodzice dziecka pozostawali w tak zwanym wolnym związku, niezbędne jest oświadczenie o uznaniu dziecka lub wyrok sądu, który ustala ojcostwo. Do pozwu o alimenty wymagane jest dołączenie zaświadczenia o dochodach – może to być zaświadczenie o zarobkach z pracy, zaświadczenie z urzędu pracy lub oświadczenie o dochodach uzyskiwanych z działalności gospodarczej.

Składając pozew o alimenty, trzeba także dołączyć zestawienie kosztów utrzymania dziecka. Warto jednak pamiętać, by wszystkie ponoszone wydatki były rzeczywiście uzasadnione jego bieżącymi potrzebami, wychowaniem, zapewnieniem mu odpowiedniej edukacji oraz należnej mu rozrywki i wypoczynku. Przy określaniu wysokości alimentów sąd weźmie pod uwagę wszystkie te koszty, które zaliczają się do normalnych warunków życia i rozwoju dziecka, a jednocześnie są zgodne z możliwościami zarobkowymi rodzica. Ważny okaże się także stopień zaangażowania rodzica w opiekę nad dzieckiem.

Jak wyegzekwować alimenty?

Uzyskanie sądowego wyroku o przyznaniu alimentów dla dziecka w większości przypadków wystarcza do tego, by zobowiązany rodzic regularnie łożył na utrzymanie dziecka. Niestety, część rodziców i tak nie zamierza dobrowolnie wywiązywać się ze swoich obowiązków względem dziecka. Posiadając jednak sądowy wyrok, można zwrócić się do kancelarii komorniczej z wnioskiem o wyegzekwowanie alimentów. Wpisując do wyszukiwarki internetowej frazę „komornik Tarnów, Kraków” czy inną lokalizację, natychmiast otrzymamy informację o najbliższej kancelarii komornika sądowego, która pomoże w odzyskaniu alimentów dla dziecka. Trzeba jednak pamiętać, że każdy komornik działa wyłącznie na podstawie prawomocnych orzeczeń sądu, a więc do wniosku należy dołączyć kopię takiego orzeczenia.