Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Czynności niezbędne do uruchomienia linii produkcyjnych

linia produkcyjna
 |  Artykuł partnera  |  Przemysł

Uruchomienie nowej linii produkcyjnej to w każdym przedsiębiorstwie ważne i duże wydarzenie, które wywiera wpływ na dalszy rozwój firmy. Zanim jednak maszyny na dobre zaczną pracować należy upewnić się, że wszystko zostało odpowiednio zaprogramowane i podłączone. Pozwoli to zyskać pewność, że sprzęt będzie działał prawidłowo, a przede wszystkim bezpiecznie. Jakie czynności są niezbędne do uruchomienia linii produkcyjnej? O czym należy pamiętać? Sprawdzamy!

Czego należy dopilnować przed uruchomieniem nowej linii produkcyjnej?

Do pierwszego uruchomienia linii produkcyjnej wymagana jest odpowiednia wiedza i idące za nią doświadczenie. Specjaliści posiadają stosowne umiejętności, które niezbędne są do zapoznania się ze specjalistyczną dokumentacją dotyczącą prawidłowego działania wszystkich maszyn linii produkcyjnych. Zgodnie z nią oraz odpowiednimi procedurami sprawdza się zgodność instalacji elektrycznych, systemów sterowania i automatyki z projektem. Weryfikuje się również poprawność ich działania. Przeprowadzenie szczegółowych testów umożliwia wykrycie ewentualnych błędów lub zagrożeń, które należy opisać później w stosownej dokumentacji, którą przedstawia się inwestorowi. Jeżeli pojawiły się jakieś niedociągnięcia należy je usunąć, co umożliwi prawidłowe działanie wszystkich maszyn zgodnie z wszelkimi normami bezpieczeństwa. Kompleksowe usługi uruchamiania linii produkcyjnych oferuje firma INEE Industry.

Uruchomienie linii produkcyjnej po zmianie lokalizacji lub przestoju

Przeniesienie linii produkcyjnej do nowej lokalizacji to długotrwały proces, który powinien być podzielony na odpowiednie etapy. Nad ich realizacją muszą czuwać doświadczeni specjaliści, którzy dopilnują, by wszystko przebiegło sprawnie. Pierwszym etapem jest demontaż maszyn. Następnie należy je zapakować i przetransportować w docelowe miejsce, gdzie zostaną ponownie zamontowane. Kolejnym krokiem jest sporządzenie stosownej dokumentacji dotyczącej relokacji.

Właściwy etap ponownego uruchomienia linii produkcyjnej zaczyna się w momencie sprawdzenia całego sprzętu – wszystkich poszczególnych elementów, podłączeń elektrycznych i okablowania. Następnie należy przeprowadzić tak zwany zimny start, który pozwoli sprawdzić, czy maszyny działają zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji otrzymanej od inwestora.

Jeżeli wszystko zostało właściwie podłączone i działa poprawnie, można przystąpić do bezpiecznego uruchomienia linii produkcyjnej.