Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Na czym polega inkluzywność w organizacjach?

inkluzywność w miejscu pracy
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Inkluzywność i różnorodność to nowoczesne idee, których nie może zabraknąć w misji organizacji XXI wieku. Co jednak dokładnie oznaczają te terminy? Jak organizacja może stać się inkluzywna?

Jak rozumieć inkluzywność?

Przez inkluzywność rozumie się - w kontekście organizacji - politykę różnorodności, która objawia się w zatrudnieniu i retencji pracowników o różnych cechach. Inkluzywność polega na sprawiedliwym wynagradzaniu osób zatrudnionych w firmie bez względu na to:

  • jakiej są płci,
  • ile mają lat (wiek),
  • jakie mają pochodzenie społeczne i etniczne (narodowość),
  • czy są to osoby z niepełnosprawnością,
  • jaki jest ich stan cywilny, czy mają dzieci.

Inkluzywność oznacza bezwzględny szacunek względem każdej zatrudnionej osoby, jednocześnie gwarantuje, że każda z nich będzie miała wpływ na działanie organizacji i nie będzie marginalizowana.

Zobacz również: https://impactinternational.com/pl/blog/rozwoj-biznesu-inkluzywne-miejsce-pracy

Dlaczego inkluzywność w miejscu pracy jest tak istotna?

Podstawą społeczeństwa XXI wieku jest różnorodność. Wynika ona z postępu technologicznego i społecznego, który umożliwił ludziom szybkie i swobodne przemieszczanie się między krajami i kontynentami. Ponadto ułatwił komunikację i zdobywanie wiedzy. Dzięki dostępowi do internetu uzyskiwanie nowych kompetencji stało się prostsze, podobnie jak sięganie po wymarzoną pracę. Upowszechnienie zdalnego modelu pracy również się do tego przyczyniło; nikogo nie dziwią już cyfrowi nomadzi czy organizacje bez fizycznego biura. Co za tym idzie pogląd, że w środowisku pracy spotykamy ludzi takich samych, jak my, to złudzenie.

Inkluzywność i różnorodność niosą ze sobą konkretne korzyści. Przede wszystkim firma zyskuje różnorodne punkty widzenia na tę samą sprawę czy wyzwanie. Oznacza to, że w razie trudności, szansa na opracowanie korzystnego rozwiązania jest większa. Co za tym idzie, organizacja może być bardziej innowacyjna i konkurencyjna względem firm, które nie stawiają na różnorodność. Ponadto obecność pracowników z różnych środowisk czy w różnym wieku pozwala lepiej dotrzeć do klientów o różnej charakterystyce. Szczególnie ma to znaczenie, gdy firma chce kierować swój produkt lub usługę np. do pokolenia Z, które konsumencko jest inne niż osoby urodzone w latach 70.

Ponadto inkluzywność jest ważnym komunikatem dla potencjalnych kandydatów, którzy zastanawiają się nad wysłaniem swojej aplikacji. To argument, aby jednak spróbować, ponieważ firma traktuje wszystkich równo i jest otwarta na osoby o bardzo zróżnicowanej historii i pochodzeniu.

Wprowadzanie inkluzywności w organizacjach

Różnorodność to jednak coś więcej niż tylko deklaracja w ofertach pracy czy na stronie internetowej. To ważny element kultury organizacyjnej, który daleko wykracza poza dział HR czy rekrutację. Inkluzywna organizacja przejawia otwartość i szacunek do różnorodności na każdym szczeblu, czego nie da się osiągnąć poprzez odgórną decyzję czy zarządzenie. Firma wymaga zmian, w których mogą pomóc programy rozwojowe Impact. Elementami inkluzywność bez wątpienia są empatia i świetna komunikacja, czyli obszary, które można w organizacji wzmacniać poprzez właśnie program rozwojowy.