Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Dofinansowania do fotowoltaiki w 2022 roku. Sprawdź wszystkie możliwości

Dofinansowanie do fotowoltaiki
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Polacy coraz chętniej decydują się na instalację fotowoltaiki. To niemała inwestycja, jednak zakłada w miarę szybki zwrot kosztów. Istnieją jednak liczne programy finansowania, które pozwalają zmniejszyć koszty związane z uruchomieniem instalacji. Ogólnopolskie programy rządowe cieszą się największą popularnością wśród przyszłych prosumentów. Alternatywę stanowią formy lokalnego wsparcia, pożyczki na preferencyjnych warunkach oraz ulga podatkowa.

Mój Prąd 2022

Mój Prąd to rządowy program wsparcia dla osób zainteresowanych inwestycją w domową mikroinstalację fotowoltaiczną. Nową edycję zaplanowano na I kwartał 2022 roku. Dofinansowanie do fotowoltaiki w formie rządowego programu wystartowało w 2019 roku. W pierwszych dwóch edycjach przyznano ponad 220 tys. dofinansowań, a środki w trzeciej rozdysponowano w rekordowym tempie. Łączna wartość wsparcia wyniosła 1,15 mln zł. Środki w czwartej odsłonie programu zaplanowano na wysokość 1 mld zł. Szacuje się, że pojedyncza dotacja wyniesie do 3 tys. zł. Mój Prąd to program skierowany do właścicieli domowych instalacji wytwarzających energię na własne potrzeby.

Czyste Powietrze 2022

Program Czyste Powietrze działa już od ponad trzech lat. Obok programu Mój Prąd stanowi największe wsparcie dla osób fizycznych inwestujących w ekologiczne źródła energii. Celem programu jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła na te bardziej przyjazne środowisku. Udzielane z programu Czyste Powietrze dotacje obejmują koszty demontażu starego źródła ciepła oraz zakupu i montażu nowych zarówno do ogrzewania budynku, jak i ciepłej wody użytkowej. Budżet programu wynosi 103 mld złotych. Wnioski o dotacje można składać do końca 2027 roku. Uzyskanie dotacji do fotowoltaiki w 2022 w ramach programu Czyste Powietrze wymaga złożenia wniosku z załączonymi dokumentami. Dokumenty te to PIT za poprzedni rok rozliczeniowy, numer księgi wieczystej, oświadczenie współwłaścicieli, informacje o budynku, faktury za zakup sprzętu i usług oraz zaświadczenie o demontażu starego źródła ciepła.

Dofinansowania do fotowoltaiki w 2022 roku. Sprawdź wszystkie możliwości

Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna to możliwość odliczenia od podatku kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej. Odliczenie dotyczy całości poniesionych kosztów, w wysokości nie większej niż 53 000 zł. W ramach ulgi można odliczyć zakup: materiałów, urządzeń, osprzętu, usług.

W tej formie dotacje do fotowoltaiki w 2022 roku dotyczą jedynie instalacji montowanych w budynkach wykorzystywanych w celach mieszkalnych, przy czym warunek ten musi spełniać 70 proc. nieruchomości. Reszta może być wykorzystywana w celach gospodarczych.

Agroenergia

Agroenergia to program dla właścicieli i dzierżawców nieruchomości rolnych, którzy użytkują dane gospodarstwo od co najmniej roku. O dotacje mogą się ubiegać zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Dotacja dotyczy odnawialnych źródeł energii – mikroinstalacji fotowoltaicznych i wiatrowych, a także pomp ciepła. Finansowane są również instalacje hybrydowe. Prosument uzyskuje dotację w wysokości do 20 proc. kosztów kwalifikowanych po zakończeniu inwestycji. Cała akcja trwa do 30.06.2027 r., lecz podpisywanie umów kończy się 31.12.2025 r.