Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Ubezpieczenia pracowników - wszystko, co powinieneś wiedzieć

Ubezpieczenia pracowników
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Każdy pracownik, który pracuje w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie, agencyjną lub inną o świadczenie usług podlega obowiązkowym ubezpieczeniom. Oznacza to, że obowiązują go zarówno ubezpieczenie zdrowotne, jak i społeczne, a płatnikiem składek jest pracodawca. Ich rozliczaniem zajmuje się z kolei księgowość. Oprócz ubezpieczeń zarejestrowanych w ZUS-ie, wiele firm oferuje również ubezpieczenia grupowe, stanowiące formę benefitu pozapłacowego. Co warto wiedzieć na temat obu form?

Ubezpieczenia zdrowotne i społeczne - najważniejsze informacje

Jeśli chodzi o wysokość składek emerytalnych i rentowych, są one obliczane od przychodu pracownika, z zastosowaniem limitu kwoty 30-krotnego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w skali miesiąca. W taki sam sposób oblicza się składki wypadkowe i chorobowe, jednak w tym przypadku limit nie obowiązuje. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest również obliczana od przychodu. Ubezpieczenie emerytalne stanowi 19,52% kwoty przychodu (jest finansowa po połowie przez pracownika i pracodawcę). Ubezpieczenie rentowe to 8%, z czego 1,5% płaci pracownik, a 6,5% pracodawca.

Ubezpieczenie chorobowe w wysokości 2,45% jest w całości opłacane przez pracownika, podobnie jak ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9%. Jeśli chodzi o ubezpieczenie wypadkowe, jego wysokość jest zróżnicowana i całości finansuje ją pracodawca.

Co warto wiedzieć na temat ubezpieczeń grupowych?

Grupowe ubezpieczenia pracowników to kolejne zagadnienie jakim może zajmować się księgowość. Tego typu polisy stanowią dodatkową korzyść dla pracowników, którzy dzięki temu mogą lepiej oceniać firmę, w której pracują. O przystąpieniu do polisy decydują jednak sami zatrudnieni, gdyż nie jest to konieczność. Dotyczy ona najczęściej ochrony zdrowia i życia. W większości przypadków jest współfinansowana przez pracodawcę i pracownika, więc nie są to duże kwoty. Czasami jednak, 100% kosztu jest potrącanego z wynagrodzenia osoby zatrudnionej, co jest już znacznie mniej korzystną opcją.

Dowiedz się więcej: księgowość Szczecin