Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Co buduje wartość firmy?

restrukturyzacja firmy
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Wartość firmy można rozumieć dosłownie, przeliczając ją na jednostki pieniężne lub szerzej: uwzględniając też inne aspekty. Z terminem tym spotykamy się również w rachunkowości – w tym znaczeniu wartość firmy obejmuje to, co uzyskujemy poza jej aktywami netto. Więcej o sposobach na budowanie wartości firm poniżej.

Nośniki wartości przedsiębiorstw

Ekonomiści wskazują na kilka podstawowych nośników wartości firm. Są to między innymi:

 • wzrost przychodów ze sprzedaży
 • inwestycje w aktywa trwałe
 • stopa podatku dochodowego (płatnego w gotówce)
 • zysk operacyjny
 • aktywa obrotowe netto
 • inwestycja w aktywa trwale.

Jak wiadomo, firmy mają swoje cykle życia zależne od wielu czynników, także tych zewnętrznych i niezależnych od przedsiębiorcy – zatem i powyżej wymienione aspekty mogą mieć różne znaczenie na różnych etapach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Na wartość firmy ma również wpływ rynek, na którym ona funkcjonuje, oraz jej konkurencja.

Wartość firmy w szerszym rozumieniu

Odchodząc na chwilę od wskaźników ekonomicznych, warto zaznaczyć, że choć firmy powstają zwykle z chęci zysku i pomnażania kapitału, ich wartość może obejmować też dodatkowe kwestie, niezwiązane bezpośrednio z pieniędzmi. Może to być wartość społeczna – firmy jako pracodawca i płatnik podatków są kluczowym elementem stabilnego funkcjonowania wielu społeczeństw i społeczności. Przedsiębiorstwa mogą być też nośnikiem wartości, i to wbrew pozorom nie tylko tych, które kojarzymy z konsumpcyjnym stylem życia. Dziś na przykład firmy często akcentują w swoich działaniach kwestie związane z ekologią, promując tym samym takie postawy również wśród swoich klientów.    

Jak poprawia się wartość firmy?

Oczywiście, odpowiedź na to pytanie jest złożona, bo zależy od wielu czynników, w tym przede wszystkim od kondycji firmy. Na pewno pierwszym i niezbędnym krokiem jest zawsze analiza sytuacji prawno-finansowej przedsiębiorstwa (audyt) i przygotowanie, w razie potrzeby, planu jego restrukturyzacji. Przedstawiciel kancelarii prawnej z Warszawy wylicza różne możliwe działania podejmowane w ramach doradztwa finansowego dla firm:

 • analiza zadłużenia
 • ocena sytuacji rynkowej firmy
 • przygotowanie programu optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
 • negocjacje z wierzycielami, dłużnikami i organami egzekucyjnymi
 • negocjacje z urzędami (np. ZUS, US)
 • opracowanie zasad rachunkowości dla danej firmy
 • wsparcie merytoryczne przy zmianie struktury kapitałowej
 • uczestniczenie w zarządzaniu firmą.

Warto też przypomnieć o tym, że restrukturyzacja firm to nie tylko kompleksowa pomoc przedsiębiorstwom w kryzysie, ale też tym, które chcą poprawić swoją wydajność ( i powiększyć zyski), ustabilizować kondycję finansową lub planują wejście na giełdę.