Jak system zarządzania flotą wpływa na efektywność kierowców?

26 luty 2020

Odpowiednio dobrany system zarządzania to dobry sposób na poprawienie funkcjonowania floty.

Dobrze zarządzana flota to podstawa sukcesu firmy transportowej. W jaki sposób można zwiększyć jej efektywność?

Skuteczne zarządzanie flotą wiąże się przede wszystkim z efektywnym kierowaniem zespołem kierowców zajmujących się wykonywaniem zleceń. Stanowią oni podstawę funkcjonowania firmy, a ich działania bezpośrednio przekładają się na jej wydajność. Jednak organizowanie pracy wielu osób to skomplikowane zadanie, wymagające wzięcia pod uwagę różnorodnych zmiennych i czynników. Znacznym ułatwieniem w takiej sytuacji jest wykorzystanie odpowiedniego systemu zarządzania flotą.

Odpowiedzialne zarządzanie flotą

Wydawać by się się mogło, że najważniejszym elementem każdej floty samochodowej są składające się na nią pojazdy - jednak to kierujący nimi pracownicy umożliwiają funkcjonowanie całego systemu i utrzymanie branży transportowej w ruchu. Podejmują się oni bardzo odpowiedzialnych zadań, wymagających pełnego zaangażowania i skupienia, przy jednoczesnym działaniu pod presją czasu. 

Właśnie dlatego warto rozważyć możliwość odciążenia kierowców z obowiązków, które może wykonać za nich zautomatyzowany system zarządzania flotą, zapewniając przy tym możliwość weryfikowania ich pracy. Zastosowanie takiego rozwiązania przekłada się na różnorodne korzyści poprawiające efektywność zarówno poszczególnych pracowników, jak i floty w szerszym kontekście. Działania, jakie wiążą się z wykorzystaniem systemu zarządzania flotą, to między innymi:

  • monitoring GPS floty
  • system bezpośredniej komunikacji
  • system ewidencji czasu pracy kierowcy
  • kontrola paliwa zużywanego w czasie jazdy
  • monitorowanie stanu technicznego floty

Rzetelna ewidencja czasu pracy kierowcy

Jednolity system zarządzania flotą pozwala również na efektywną ewidencję czasu pracy kierowcy. Umożliwia on pracownikom raportowanie działań oraz na bieżąco rejestruje informacje dotyczące ich efektywności: czasu jazdy, odpoczynków i gotowości do dalszej pracy. Pozwala to pracodawcy na sprawdzanie w czasie rzeczywistym funkcjonowania floty samochodowej i aktywne zarządzanie przedsiębiorstwem.

Dla pracownika, spójne zarządzanie flotą to gwarancja rzetelnego rozliczania z wykonywanych obowiązków. Systemy zintegrowane z działaniami kierowców pozwalają na automatyczne obliczanie diet i planowanych delegacji, wykluczając ryzyko ewentualnych błędów, co z kolei przekłada się na zadowolenie pracowników nie muszących martwić się o kwestie administracyjne. 

Analizuj i wyciągaj wnioski z jazdy Twoich kierowców

Jednak ewidencja czasu pracy kierowcy to nie jedyne rozwiązanie pozwalające zmierzyć (i usprawnić) efektywność floty samochodowej. Czynniki takie jak styl jazdy kierowcy, stosowanie się do zasad eco drivingu, czy przestrzeganie przepisów drogowych stanowią ważne informacje pozwalające na usprawnienie działań firmy. System zarządzania flotą pozwala na mierzenie ich w czasie rzeczywistym poprzez pobieranie danych z tachografu, kontrolę paliwa zużywanego w czasie jazdy czy badanie stanu technicznego pojazdów.

Analizowanie zebranych w ten sposób informacji umożliwia wyciągnięcie wniosków z działania floty samochodów, a w konsekwencji poprawę efektywności kierowców. Kontrola paliwa gwarantuje znaczne ograniczenie wydatków związanych z utrzymaniem floty, a analizowanie stylu jazdy umożliwia jego optymalizację, co z kolei przekłada się na polepszenie stanu technicznego pojazdów i uniknięcie częstych napraw.

Jak dopasować system zarządzania flotą do poszczególnych sytuacji?

Powyższe przykłady świadczą o tym, że zautomatyzowane zarządzanie flotą może okazać się dobrym rozwiązaniem na poprawę efektywności kierowców. W jaki jednak sposób zweryfikować, czy dana firma potrzebuje tego rodzaju usprawnień? Każde przedsiębiorstwo stanowi przecież unikatowe środowisko, w którym jedne rozwiązania mogą okazać się bardziej przydatne od innych.

Sposobem na rozwiązanie tego dylematu jest skorzystanie z demo systemu zarządzania flotą FleetHouse. Pozwala on na przetestowanie poszczególnych funkcji: od ewidencji czasu pracy kierowcy, po śledzenie floty w czasie rzeczywistym, a na kontroli paliwa kończąc. 

Co więcej, FleetHouse umożliwia dostosowanie ich do Twojej floty tak, aby korzystała ona jedynie z niezbędnych funkcjonalności. Jest to więc świetna okazja na przekonanie się, w jaki sposób możesz poprawić działanie Twojego przedsiębiorstwa.

 

Zapisz się do naszego Newslettera

Home | O nas | Reklama | Kontakt