Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Optymalizacja zarządzania w produkcji jednostkowej

produkcja
 |  Artykuł partnera  |  Przemysł

Produkcja jednostkowa znacząco różni się swoim charakterem od produkcji masowej, czyli seryjnej. W tej pierwszej tworzone są wyroby unikalne, niepowtarzalne, najczęściej zgodne z indywidualnym zamówieniem. W produkcji masowej powstaje bardzo dużo powtarzalnych elementów. To główna różnica, która determinuje sposób zarządzania produkcją, a także mówi o odmiennych zaletach i wadach danego typu produkcji.

Dlaczego w produkcji jednostkowej optymalizacja zarządzania ma tak duże znaczenie? Czy istnieje dedykowane oprogramowanie dla przedsiębiorstw zajmujących się tym typem produkcji?

Charakterystyka produkcji jednostkowej

Produkcja jednostkowa jest znacznie mniej popularna niż produkcja masowa. Wiąże się to przede wszystkim ze znacznymi kosztami, które ponoszą przedsiębiorstwa działające w tej branży. W produkcji jednostkowej trudno bowiem przewidzieć, ile osób czy maszyn będzie pracowało przy tworzeniu danego wyrobu. Kluczem jest tu powstawanie wyrobów unikalnych, o niepowtarzalnych cechach.

Produkty powstają w liczbie jednego, maksymalnie kilku czy kilkunastu. Dzięki temu klienci korzystają z wyrobów kierowanych do odbiorcy niszowego. Taka produkcja znajduje swoje zastosowanie chociażby w branży narzędzi czy specjalnego oprzyrządowania.

Unikalność i stworzenie danego wyrobu w liczbie tylko jednej sztuki pozwala na przygotowanie indywidualnej, niepowtarzalnej oferty. Podnosi się zatem jej wartość i to znacząco. Przedsiębiorca ma do dyspozycji konkurencyjny produkt, dlatego może skupiać wokół siebie zaufanych klientów, budować markę, poszerzać społeczność odbiorców, którzy szukają właśnie unikalnych wyrobów, o cechach, możliwościach zastosowania czy elementach, które uwzględniane są tylko dla danej realizacji.

Optymalizacja zarządzania produkcją – dlaczego to tak ważne?

Gdy możliwe jest ustalenie harmonogramów działań, określenie powtarzalnych procesów, oszacowanie niezbędnej ilości pracy ludzkich rąk czy stosowanych maszyn, można optymalizować produkcję. To zaś wpływa na jej usprawnienie. Klienci mogą liczyć na sprawną i szybką realizację, która ma dla nich znaczenie. Nie można zapominać o kosztach, które właśnie dzięki optymalizacji są ograniczane, ale bez strat jakościowych odnośnie do tworzonych wyrobów.

O ile jednak w przypadku produkcji masowej istnieją dedykowane programy do zarządzania, o tyle w produkcji jednostkowej nie można na nie liczyć. Bazą bowiem dla takiego programu, jak i zarządzania procesami produkcyjnymi jest cecha powtarzalności, której nie posiada produkcja jednostkowa.

Nie oznacza to jednak, że produkcja jednostkowa zawsze będzie droga, czasochłonna i nieopłacalna. Tutaj w grę wchodzą najważniejsze wartości, takie jak bezkonkurencyjność i unikalność. Co zaś z optymalizacją i efektywnym zarządzaniem?

System UniProSoft – dla przedsiębiorstw zajmujących się produkcją jednostkową

Z pomocą przedsiębiorstwom zajmującym się produkcją jednostkową przychodzi UniProSoft. Specjalnie opracowany system informatyczny, który skupia się na charakterze, cechach i możliwościach produkcji jednostkowej.

UniProSoft bazuje na modułach, które klient dostosowuje indywidualnie do własnych potrzeb. Uwzględnione zostały potrzeby produkcji jednostkowej, dlatego dostępne są tu tylko niezbędne funkcje. System ten pozwala na sporządzanie raportów i statystyk, zapisywanie zachodzących procesów, pojedynczych zadań, które wykonywane przy produkcji jednego wyrobu, mogą się powtórzyć w przyszłej realizacji.

Ten sposób na optymalizację zarządzania wpływa na minimalizowanie wad produkcji jednostkowej, przy jednoczesnym zachowaniu jej najważniejszych cech i wartości. Pracownicy mają podgląd na to, co dzieje się w danej chwili z konkretnym zamówieniem, także na oferty, dzięki czemu łatwiej i sprawniej mogą podejmować najbardziej korzystne decyzje odnośnie do całego procesu produkcyjnego.

Unikalność i bezkonkurencyjność produkcji jednostkowej to najważniejsze wartości, zaś możliwość skorzystania z systemu opracowanego specjalnie na potrzeby tej formy produkcji, to szansa dla przedsiębiorstw działających w tej specyficznej niszy.

Plusy i minusy produkcji jednostkowej

W produkcji masowej bardzo wyraźna jest cecha powtarzalności. Dotyczy ona całych procesów produkcyjnych, niezbędnej liczby pracowników czy rodzaju wykorzystywanych maszyn. Powtarzalność pozwala na efektywne optymalizowanie produkcji, a tym samym dostarczenie klientowi wyrobów szybko, sprawnie i w odpowiedniej cenie.

Produkcja jednostkowa nie może liczyć na powtarzalność. Tutaj liczy się unikalna i konkurencyjna oferta, ponieważ powstają wyroby w liczbie jednej sztuki, czasami kilku. To zaś oznacza, że zaplanowanie, ile osób będzie potrzebnych do pracy, jakich specjalistów wymaga dana produkcja, a także ile i jakie maszyny będą niezbędne, jest praktycznie niemożliwe. Jakie jeszcze plusy i minusy posiada produkcja jednostkowa?

Jakie przeszkody napotyka produkcja jednostkowa?

Produkcja jednostkowa ze względu na cel, czyli wytworzenie produktu zgodnie z indywidualną, niepowtarzalną specyfikacją, jest zdecydowanie bardziej kosztowna niż produkcja masowa. Przedsiębiorstwo nie jest w stanie przewidzieć, jakie zamówienie pojawi się od klienta. Dopiero poznając niezbędne informacje można określić, ilu i jakich specjalistów będzie wymagała praca.

Konieczność korzystania za każdym razem z innych narzędzi, sprzętów czy maszyn nie pozwala również stworzyć określonego parku maszynowego. Produkcja trwa długo i jest procesem trudnym, niezwykle złożonym.

Produkcja jednostkowa wymaga od pracowników wysokich kwalifikacji, ponieważ nieustannie pracują oni nad różnorodnymi wyrobami, o odmiennej specyfice, poza tym w grę wchodzi tu w dużej mierze praca ludzkich rąk. Wysokie koszty, brak możliwości stworzenia szczegółowego harmonogramu oraz długi czas przygotowania produktu wedle indywidulanego zamówienia to największe bolączki produkcji jednostkowej.

Bezkonkurencyjna oferta, czyli największa zaleta produkcji jednostkowej

Wytworzenie wyrobu zgodnie z indywidualnym zamówieniem i określoną specyfikacją pozwala przygotować bezkonkurencyjną ofertę. Dla właściciela to możliwość dotarcia do szczegółowo określonej grupy odbiorców. Tych, którzy nie szukają masówki i powtarzalności, lecz liczy się dla nich jakość, wartość i unikalność.

Zaletą jest również praca osób z wysokimi kwalifikacjami, co wynika z charakteru i potrzeb produkcji jednostkowej. Tym samym tworzone są wyroby wyróżniające się niepodważalną jakością wykonania.

Brak dedykowanego oprogramowania nie musi być problemem

Przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją jednostkową nie mogą liczyć na dedykowane oprogramowanie do zarządzania. Element, który jest podstawą produkcji masowej. Nie musi to być jednak problem, ponieważ do dyspozycji właścicieli firm, które realizują zamówienia na bardzo małą skalę, są specjalne systemy informatyczne wspomagające zarządzanie złożonymi i czasochłonnymi procesami produkcyjnymi.

Takim systemem jest UniProSoft. Dedykowany przedsiębiorstwom, które stawiają na optymalizację, efektywne zarządzanie, raportowanie, korzystanie ze statystyk oraz możliwość wprowadzania zmian w projektach jeszcze w trakcie ich realizacji.

W UniProSoft dostępne są tylko niezbędne funkcje, a o poszczególnych modułach i ich wykorzystaniu decyduje klient. W systemie zapisywane są najważniejsze dane, informacje, które mogą się przydać podczas któregoś z kolejnych zleceń. Pracownicy mają ogląd na planowane prace. I choć na tej podstawie wciąż trudno przewidzieć, ilu pracowników czy jakie maszyny będą niezbędne podczas kolejnej realizacji, to korzystanie z tworzonych statystyk, podgląd na liczbę aktualnych zamówień czy planowane terminy realizacji, pozwala opracowywać harmonogramy zgodne z charakterem produkcji jednostkowej.

System UniProSoft gromadzi, przetwarza oraz systematyzuje dane, co ma wpływ na możliwość efektywnego zarządzania produkcją jednostkową, a także lepsze planowanie bieżących czy przyszłych zadań.