Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Czy inwentaryzacja przyrodnicza jest obowiązkowa?

inwentaryzacja przyrodnicza
 |  Artykuł partnera  |  Budownictwo

Zanim możliwe będzie rozpoczęcie budowy, konieczne jest spełnienie wielu warunków i dopełnienie wszystkich formalności. Wśród dokumentów, których może wymagać od inwestora organ weryfikujący, wyróżnić można dokumenty dotyczące inwentaryzacji przyrodniczej, czyli spisu wszystkich elementów przyrody na danym obszarze.

Wiele osób zastanawia się, czy rzeczona inwentaryzacja jest obowiązkowa i jaka jest dla niej podstawa prawna. Dokładnie objaśnimy te kwestie poniżej. Zapraszamy!

Kiedy będzie trzeba wykonać inwentaryzację przyrodniczą?

Inwentaryzacja może okazać się niezbędna w przypadku niemal każdej inwestycji o charakterze budowlanym. Wśród typów inwestycji, przy których inwentaryzacja przyrodnicza najczęściej okazuje się niezbędna, można wymienić budowę lub modernizację (bądź termoizolację) budynków, budowę dróg (w tym dróg ekspresowych), linii energetycznych i nie tylko.

Taki obowiązek może pojawić się w przypadku, kiedy realizacja inwestycji ma szansę zagrozić faunie, florze lub przyrodzie nieożywionej na danym obszarze. Wykonanie rzetelnego spisu zwierząt, roślin i przyrody nieożywionej, które znajdują się na danym terenie, pozwoli ustalić, czy są wśród nich gatunki zagrożone, a także, co trzeba zrobić, żeby zminimalizować szkody dla środowiska spowodowane realizacją inwestycji i jak można zrekompensować te szkody, których nie da się uniknąć.

Jeśli chodzi o podstawę prawną dla inwentaryzacji przyrodniczej, to kluczowym dokumentem jest tutaj Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku, dotyczące ochrony gatunkowej zwierząt oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 roku, w sprawie ochrony gatunkowej roślin. Warto wskazać, że nie tylko zabijanie lub krzywdzenie zwierząt objętych ochroną gatunkową, ale też między innymi niszczenie ich lęgowisk jest surowo zabronione.

Istotna, jeśli chodzi o obowiązek wykonywania inwentaryzacji, jest również ustawa o udzielaniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i o ocenach oddziaływania na środowisko.

Wszystkie te dokumenty prawne sprawiają, że inwentaryzacja przyrodnicza może być niezbędna do zgodnego z prawem rozpoczęcia realizacji inwestycji lub jego kontynuowania. Powinna ona zostać przeprowadzona przez profesjonalistów, aby uniknąć sytuacji, w której jest ona odrzucana przez urząd, do którego złożono dokumenty, ponieważ na przykład przypadkiem zrobiono jakiś błąd w dokumentacji.

Ile trwa sporządzenie inwentaryzacji?

Inwentaryzacja nie może zostać przeprowadzona w jeden dzień, ponieważ wymaga obserwacji zachowania fauny i flory na przestrzeni różnych okresów, m.in. okresu lęgowego, ale nie tylko. Z tego względu potrwa ona co najmniej kilka miesięcy, a optymalnie powinna zająć jeden rok kalendarzowy, aby jej wyniki były jak najbardziej miarodajne.

Z tego względu należy pamiętać o załatwieniu wszystkich formalności związanych z inwentaryzacją odpowiednio wcześnie. Czekanie do ostatniej chwili może sprawić, że nie uda się przeprowadzić inwentaryzacji na czas i start realizacji inwestycji się opóźni, co może mieć poważne konsekwencje finansowe.