Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Coface - czyli jedna z najsilniejszych grup kapitałowych w Polsce

ubezpieczenie należności
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa, choć przynosi szereg korzyści, wiąże się również ze sporym ryzykiem rynkowym. Z dnia na dzień wzrasta liczba firm, które borykają się z niewypłacalnością kontrahentów. Zwłoki w płatnościach lub ich całkowity brak mogą doprowadzić do bankructwa i upadłości działalności gospodarczych. Przed takimi skutkami można się jednak zabezpieczyć. Grupa Coface to światowy lider w sferze ubezpieczeń należności. Oferuje przedsiębiorstwom rozwiązania chroniące przed niewypłacalnością ze strony partnerów biznesowych. Gwarantuje także bezpieczeństwo transakcji krajowych, jak i zagranicznych. To bez wątpienia jedna z najsilniejszych grup kapitałowych w całej Polsce!

Czym zajmuje się firma Coface?

Grupa Coface już od 75 lat działa na rynku ubezpieczeń należności. Zapewnia swoim klientom ochronę przed niewypłacalnością nieuczciwego dłużnika, co pozwala zapobiec zatorom finansowym i tym samym pozwala zachować płynność finansową w przedsiębiorstwie. Coface wspomaga także stabilny rozwój działalności gospodarczych nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. 4100 specjalistów na co dzień działa w różnych krajach, pomagając przedsiębiorcom podejmować najlepsze decyzje biznesowe. Doświadczeni pracownicy służą fachowym doradztwem na każdym etapie transakcji handlowej.

Coface bez wątpienia jest jedną z najlepszych instytucji finansowych, działających na rynku. Dzięki połączeniu czterech kluczowych usług: ubezpieczenia należności, faktoringu, informacji gospodarczej oraz windykacji pomaga skutecznie minimalizować ryzyko niewypłacalności kontrahentów. Oferty dobierane są w oparciu o indywidualne potrzeby klienta. 

faktoring

Należy nadmienić, iż grupa Coface przygotowała XVI ranking największych firm Europy Środkowo-Wschodniej TOP 500 CEE 2021. Zestawienie powstało pod patronatem dziennika “Rzeczypospolita”. Prezentowane są przedsiębiorstwa i grupy kapitałowe, które zanotowały największe obroty w 2020 roku. Ranking ten chętnie prezentowany jest przez media. Firmy znajdujące się w owym zestawieniu zyskują uznanie w świecie biznesu. 

Oferta firmy Coface

Ubezpieczenie należności

Wiele przedsiębiorstw działających na rynku decyduje się udzielić kredytu kupieckiego, nie zdając sobie sprawy, że może to zaważyć na płynności finansowej przedsiębiorstwa. Choć taka usługa przynosi wiele korzyści należy pomyśleć o ochronie własnej firmy na wypadek niewypłacalności kontrahenta. W takiej sytuacji jedynym słusznym rozwiązaniem okazuje się ubezpieczenie należności. 


Ubezpieczenie należności to sposób na zabezpieczenie biznesu przed stratami wynikającymi z nieuregulowaniem płatności ze strony partnera biznesowego w określonym terminie. To dobra opcja dla osób, które chcą zminimalizować ryzyko handlowe i jednocześnie rozwijać działalność gospodarczą na rynku krajowym oraz zagranicznym. Przewlekła zwłoka w uiszczeniu należności może doprowadzić do poważnych problemów finansowych. Największą zaletą ubezpieczenia należności jest ochrona własnych interesów. W przypadku, gdy kontrahent okaże się być niewypłacalny, firma ubezpieczeniowa Coface wypłaci odszkodowanie na rzecz podmiotu udzielającego kredytu kupieckiego i rozpocznie proces windykacji. Grupa Coface pomoże także w zweryfikowaniu partnerów biznesowych, wyborze właściwego rynku oraz w określeniu wysokości limitu kredytowego. Dzięki temu przedsiębiorca będzie mógł zaoferować kontrahentom korzystne warunki współpracy, np. udzielając kredytu kupieckiego na dłuższy okres czasu. Dzięki temu firma będzie mogła się nieustannie rozwijać i jednocześnie umacniać swoją pozycję na rynku pracy.

Faktoring

Faktoring to usługa umożliwiająca finansowanie działalności przedsiębiorców. Mówiąc prościej, polega na wykupieniu faktur od Klienta, który jest dostawcą towarów bądź usług. Korzystając z faktoringu przedsiębiorca może otrzymać zaliczkę tuż po sprzedaży swoich dóbr. Wysokość zapłaty jest zależna od warunków określonych w umowie faktoringowej. Może wynosić nawet 90% kwoty faktury. Pozostała część przychodu wypłacana jest w momencie, gdy faktor otrzyma płatność ze strony kontrahenta. W ramach usługi faktoringu to faktor działa w imieniu dostawcy i ma prawo do ubiegania się o uregulowanie należności. Dzięki takiemu działaniu przedsiębiorca jest w pełni zabezpieczony przed niewypłacalnością partnera biznesowego. Nawet jeśli ten okaże się być nieuczciwy, nie ponosi żadnych strat związanych z zatorami w płatnościach.

Faktoring w Coface niesie za sobą mnóstwo korzyści. Oferta dobierana jest w oparciu o potrzeby każdego klienta. Jest także dostosowana do specyfiki przedsiębiorstwa oraz charakteru samej działalności. Korzystając z faktoringu wzrasta poziom terminowości partnerów biznesowych, w związku z czym nie musimy obawiać się o zatory płatnicze. Gdyby jednak kontrahent okazał się być niewypłacalny możemy być spokojni, ponieważ usługa faktoringu pełnego 100% zabezpieczy naszą firmę przed utratą płynności finansowej. Specjaliści działający w Coface posiadają wszechstronną wiedzę i wieloletnie doświadczenie, które jest niezbędne przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Sporym udogodnieniem jest możliwość zarządzania usługą online. Grupa Coface nie wymaga przedstawienia niezbędnych dokumentów w formie papierowej - klienci mogą przesłać je drogą elektroniczną. Dzięki temu wszystkie informacje zostaną dostarczone szybciej, co skutkuje niemal natychmiastową wypłatą zaliczki. Transakcje o zasięgu międzynarodowym odbywają się bez zewnętrznych pośredników. 

Informacja gospodarcza

Najczęstszą przyczyną problemów finansowych w przedsiębiorstwie jest niewystarczająca wiedza na temat kontrahentów. Zanim jeszcze zdecydujemy się nawiązać współpracę z konkretnym partnerem biznesowym, warto sprawdzić jego wiarygodność. Dla firm, które prowadzą międzynarodową sprzedaż towarów odróżnienie rzetelnego klienta od tego niewypłacalnego jest niezwykle trudne. Sytuacja też nieco się komplikuje, gdy w portfelu mamy kilkuset kontrahentów. W takim wypadku warto skorzystać z usługi informacji gospodarczej. 

Informacja gospodarcza to nic innego, jak zbiór najważniejszych danych na temat przedsiębiorstwa, niezbędnych do oceny jego wypłacalności. Grupa Coface posiada narzędzia, które są w tym niezawodne. Pomagają one w zdobyciu wiedzy o nowych, nieznanych dotąd kontrahentach oraz podmiotach z krótką historią dotychczasowej działalności. Dodatkowo pomagają w ciągłym monitorowaniu kondycji finansowej znanych już partnerów biznesowych, co pozwala wdrożyć na czas odpowiednie działania i tym samym uniknąć przykrych konsekwencji. Głównym celem grupy Coface jest dostarczanie rzetelnej wiedzy przedsiębiorstwom działającym na rynku. Dzięki temu firmy będą mogły skupić się na konkretnych działaniach i rozwijać swoją firmę. Oferta dobierana jest do potrzeb każdego klienta. Specjaliści w każdym przypadku dbają o wysoką jakość usług, proponując najkorzystniejsze rozwiązania.

Windykacja

Windykacja to inaczej szereg działań mających na celu wyegzekwowanie należności od niewypłacalnego klienta. Może mieć ona charakter pozasądowy (czyli polubowny), sądowy (gdy nie ma możliwości ściągnięcia należności na drodze polubownej), oraz ponakazowy (kiedy firma posiada nakaz komorniczy). Alternatywą dla windykacji jest pieczęć prewencyjna. Narzędzie to gwarantuje skuteczne postępowanie wobec dłużników i jednocześnie pozwala zminimalizować koszty związane z postępowaniem sądowym. 

Grupa Coface zapewnia kompleksową pomoc i wsparcie na każdym etapie egzekwowania należności pieniężnych od dłużnika. Oferuje usługi prewencyjne, windykację polubowną, windykację sądową, wspomaganie czynności egzekucyjnych oraz ustalenia majątkowe. Coface posiada międzynarodową sieć biur windykacyjnych, obsługujących aż 66 krajów. Wyspecjalizowany zespół pomaga bezpiecznie i szybko odzyskać należności zarówno w kraju, jak i za granicą. Firma Coface korzysta z narzędzi, umożliwiających zdobycie rzetelnych informacji na temat niewypłacalnego kontrahenta. Ponadto wykorzystuje wiedzę i umiejętności wykwalifikowanych negocjatorów oraz osób trudniących się w dziedzinie finansów. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami prawa oraz zachowaniem standardów etycznych.

Podsumowanie

Ryzyko utraty płynności finansowej spędza sen z powiek wielu przedsiębiorcom. Ciągła obawa przed bankructwem utrudnia normalne funkcjonowanie. Aby zabezpieczyć się przed takim działaniem, warto nawiązać współpracę z profesjonalną firmą ubezpieczeniową. Coface to jedna z najbardziej rozpoznawalnych firm zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku. Jej nadrzędnym celem jest ochrona finansów przedsiębiorców, którzy prowadzą sprzedaż z odroczonym terminem płatności. Połączenie czterech głównych usług, do których należą ubezpieczenie należności, faktoring, informacja gospodarcza i windykacja w 100% ogranicza ryzyko poniesionych strat, a jednocześnie daje wiele możliwości.