© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

  • Home
  • Budownictwo
  • Jakie są przepisy dotyczące siatek ochronnych na rusztowania?

Jakie są przepisy dotyczące siatek ochronnych na rusztowania?

rusztowania aluminiowe
 |  Redakcja  |  Budownictwo

Elementem nie do zastąpienie podczas prowadzenia prac budowlanych oraz wszelkiego rodzaju robót na wysokości są rusztowania. Zapewniają pracownikom dużą wygodę podczas pracy, a także odpowiedni stopień bezpieczeństwa. Można go zwiększyć, stosując dodatkowe zabezpieczenia takie jak szelki bezpieczeństwa czy siatki ochronne na rusztowania. Przeczytaj, jakie są przepisy dotyczące stosowania tych ostatnich.

„Nowoczesne rozwiązania modułowe – wyjaśnia pracownik firmy SKAT, która jest dostawcą rusztowań, drabin aluminiowych i szalunków  –  pozwalają na szybkie wznoszenie rusztowań i łatwe dopasowywanie ich do obiektów o różnej wysokości i wielkości elewacji. Muszą one zapewniać pracownikom stabilną powierzchnię roboczą do różnego rodzaju robót od remontów, poprzez prace termoizolacyjne elewacji, aż po budowę obiektów takich jak budynki, wiadukty i mosty oraz konstrukcje przemysłowe. Jedną z ważniejszych spraw związanych z pracami na wysokości jest zagwarantowanie osobom pracującym na rusztowaniach jak najlepszych warunków bezpieczeństwa. Są one określone w stosowanych rozporządzeniach”.

Wymogi prawne dotyczące siatek ochronnych

Wymagania wobec rusztowań można znaleźć w Rozdziale 8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401). Rusztowania, o których jest mowa w powyższym rozporządzeniu, powinny również stanowić zabezpieczenie przed spadaniem przedmiotów z rusztowania. Musi ono chronić również przechodniów przed możliwością powstania urazów. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść pieszych, oprócz podstawowych wymagań związanych z ich prawidłową konstrukcją i ustawieniem, muszą również posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. Prawodawca zwraca jeszcze uwagę, że stosowanie siatek ochronnych na rusztowania nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad zabezpieczających.

Role do odegrania i parametry do spełnienia – jaka ma być dobra siatka ochronna?

Nie przestrzeganie zasad BHP podczas prac na wysokościach jest najczęstszym powodem  wypadków na budowach. Siatki na rusztowania aluminiowe skutecznie zabezpieczają zarówno pracowników znajdujących się na wysokości, jak i osoby pracujące lub poruszające się pod rusztowaniem. Siatki w znaczny stopniu uniemożliwiają  upadek z wysokości niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi lub łagodzą ten upadek. Z tych względów zaleca się, aby każda konstrukcja była osłonięta przy pomocy siatki ochronnej.

Należy jednak zwrócić uwagę, że nie każda siatka będzie skutecznym zabezpieczeniem rusztowania. Musi ona spełniać kilka wymagań, zwłaszcza jeśli ma być używana wielokrotnie. Do najważniejszych parametrów siatki należy wytrzymałość. Najlepsze siatki wykonane są z polietylenu o dużej gęstości. Jest to materiał odporny na uszkodzenia mechaniczne, działanie różnych substancji chemicznych oraz promieniowanie UV. Siatki polietylenowe zapewniają pełne bezpieczeństwo osób i ochronę przed wydostawaniem się odpadów budowlanych i niebezpiecznych przedmiotów na zewnątrz. Siatka ochronna na rusztowania musi być odporna na wilgoć, co wykluczać będzie jej rozciąganie się lub inną deformację. Wysokiej jakości siatka jest łatwa w montażu i bezpieczna podczas użytkowania. Dla zabezpieczeń całorocznych niektórzy producenci oferują siatki wzmocnione specjalnym zbrojeniem.

BizNews


© 2020 BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry