Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Najciekawsze dotacje unijne w 2022 r.

rozsypane banknoty euro
 |  Informacja prasowa  |  Biznes i finanse

Unia Europejska jest międzynarodową organizacją skupiającą dwadzieścia siedem państw. Dysponuje ona własnym budżetem. Są z niego finansowane różnego rodzaju działania, które mają służyć rozwiązywania wspólnych problemów i zmniejszeniu różnic w rozwoju poszczególnych krajów i regionów. Polska także jest krajem, który takie środki otrzymuje. Zdecydowana większość środków unijnych przydzielana jest za pośrednictwem pięciu funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Środki z tych funduszy wspierają rozwój gospodarczy każdego kraju, który jest członkiem Unii Europejskiej. Jakie dotacje unijne w 2022 są dostępne?

Czym są dotacje z Unii Europejskiej?

Jest to wkład finansowy bezpośrednio przyznawany beneficjentom. Na ogół ma on postać darowizny, która jest przyznawana z budżetu UE. Dotacje te są przeznaczane na sfinansowanie działań, które mają pomóc w realizacji celów będących częścią określonej polityki UE. Mogą one być przeznaczone także na sfinansowanie kosztów operacyjnych, które dana organizacja poniosła, realizując cel mający znaczenie dla wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej lub cel, który był częścią danej polityki Wspólnoty. Dotacje oparte są na faktycznych kosztach, które beneficjenci ponieśli w związku z realizacją określonych działań.

Na jakie dotacje unijne można liczyć w 2020 roku?

Jednym z bardziej ciekawych programów, których realizacja rozpoczęła się w 2021 roku jest Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Założeniem tego programu jest obniżenie emisyjności gospodarki. Program ma na celu stworzenie gospodarki, która będzie bardziej przyjazna dla środowiska naturalnego. Skierowany jest nie tylko do przedsiębiorstw, ale także dostawców usług energetycznych, zarządców dróg krajowych, podmiotów, które zarządzają portami morskimi i lotniczymi. Kolejnym programem zasługującym na uwagę są Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027. Zbudowanie w Polsce społeczeństwa gigabajtowego jest jednym z celów, który ma przed sobą ten program. Głównymi beneficjentami programu mogą zostać przedsiębiorcy, szkoły wyższe, administracja publiczna, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, placówki służby zdrowia. Aby otrzymać dotacje unijne, trzeba poprawnie wypełnić wniosek. Warto przy tym skorzystać z pomocy firmy doradczej.

Jakie programy są najbardziej ciekawe?

W zasadzie każdy z programów, który umożliwia pozyskanie dotacji unijnych jest tak samo ciekawy. W roku 2022 przedsiębiorcy, których interesuje otrzymanie dotacji unijnych, szczególną uwagę powinni zwrócić na program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji to jeden bardzo istotny cel, który stawia przed sobą ten program. Jest on skierowany między innymi do przedsiębiorstw. Polska będzie mogła korzystać ze wsparcia Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki aż do 2027 roku. W założeniach do programu przyjęto, że ma on wspierać działalność badawczo-rozwojową, wdrażanie innowacyjności i wspieranie konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw.

edoradca.pl
Artykuł powstał we współpracy z portalem edoradca.pl