Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jak oddłużyć firmę za pomocą gwarancji ubezpieczeniowych i nie mrozić gotówki?

zaspół w firmie
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Jeśli prowadzisz firmę, która podpisuje kontrakty zobowiązujące do udzielania Gwarancji Usunięcia Wad i Usterek (inaczej: Rękojmi) na swoje prace to masz dużo pieniędzy zamrożonych na lata. O ile samo deponowanie gotówki w jakimś zakresie ma szansę zaburzać płynność finansową twojej firmy, to mimo wszystko największym problemem może być utrata wartości deponowanych pieniędzy - na przykład przez szalejącą inflację na poziomie kilkunastu procent. Rozwiązaniem, które pozwala na rezygnację z depozytu gotówkowego jest gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek. Aby dowiedzieć się jak ją uzyskać i poprawić swoją płynność finansową, jednocześnie chroniąc pieniądze przed inflacją, zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym artykułem.

Gwarancja rękojmi - ile procent kontraktu trzeba zdeponować?

Inwestor prawie zawsze, na podstawie kontraktu wstrzymuje 5% wynagrodzenia, choć czasami mówi się o mniejszych lub nieco większych procentach. Dokładny okres wstrzymania jest określony w umowie. Natomiast jeżeli taki zapis nie pojawia się na umowie to np. w przypadku budowli (domyślnie) wynagrodzenie zostaje wstrzymane na czas pięciu lat. Taki manewr ma dać gwarancję inwestorowi, że wykonawca poprawi usterki, które mogą się pojawić podczas trwania okresu tak zwanej Rękojmi.

Dopiero po zakończeniu okresu trwania Gwarancji Usunięcia Wad i Usterek, czyli np. po pięciu latach - inwestor zwraca wykonawcy wstrzymaną kwotę. Suma zostanie zwrócona po zakończeniu Gwarancji, zwrot odbędzie się na podstawie wniosku złożonego przez firmę, która wykonywała kontrakt. Wyjątkiem gdzie zwrot się nie odbędzie jest sytuacja, że podmiot już nie istnieje bądź nie naniósł poprawek, do których był zobowiązany.

Inflacja to największa wada rękojmi

Nie można pomiąć ważnego aspektu tej nieoprocentowanej „pożyczki” jakim jest to, że na 5 lat zamrażasz swoje pieniądze. A co z inflacją? Przy inflacji wynoszącej 15% oraz przy zdeponowaniu 50 000 zł na okres lat 5 - ich realna wartości po upływie tego czasu wyniesie 22 000 zł.

Często cały zysk z kontraktu zostaje do odebrania po latach, gdzie jego realna wartość wynosi połowę wartości początkowej.

Jak nie deponować gotówki i zastosować możliwości jakie daje gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek?

Jeżeli ukończyłeś kilka kontraktów i z każdego z nich pieniądze nadal trzyma inwestor to prawdopodobnie będziesz mieć brak gotówki na rozwój firmy czy w ogóle na jej funkcjonowanie. Zdeponowane pieniądze to prawdopodobnie kilkaset tysięcy, może i o wile więcej, warto pomyśleć nad tym jak je odzyskać wcześniej. Pomoże Ci w tym Guardian Progress Broker i Gwarancja Ubezpieczeniowa Usunięcia Wad i Usterek.

Jeżeli nie minęła połowa czasu od zakończenia prac, czyli od odbioru końcowego do zakończenia okresu Gwarancji to z dużym dozą pewności można zamienić Gwarancję Usunięcia Wad i Usterek na Gwarancję Ubezpieczeniową Usunięcia Wad i Usterek. Taka zamiana odblokuje znaczne środki, które dotychczas były zamrożone u inwestora, jest to oczywiście korzystne. Można tym sposobem uchronić przed inflacją jakieś kilkanaście procent i podreperować tzw. cash flow, czyli przepływ pieniędzy na koncie firmy.

Jak korzystne jest zastosowanie gwarancji ubezpieczeniowej? Case study

Wyobraźmy sobie, że dany przedsiębiorca realizuje 3 kontrakty rocznie. Na każdy z jego kontraktów zostaje ustalona Gwarancja Rękojmi na 5 lat, na kwotę 50 000 zł. Taki przedsiębiorca ma zatem zamrożone łącznie 150 000 zł każdego roku na okres pięciu lat. Po upływie 3 lat przedsiębiorca ma już łącznie zamrożone 450 000 zł u różnych osób ( 9* 50 000 = 450 000 zł). Nie wróży to niczym dobrym, mając na uwadze brak możliwości inwestowania tej kwoty, a jednocześnie pamiętająć o wysokiej inflacji. Prawda?

Przedsiębiorca może natomiast odmrozić te pieniądze przechodząc na Gwarancję Ubezpieczeniową. Zyskuje tym samym kapitał na dalszy rozwój swoje działalności gdyż pieniądze nie są zamrożone. Plusem Gwarancji Ubezpieczeniowej jest fakt, że gdy zmieni się forma prowadzenia działalności z jednoosobowej działalności na np. sp. z o.o. to nie ma ryzyka, że inwestor nie będzie chciał zwrócić kwoty zamrożonej na Gwarancji gdy ta upłynie. Nie ma również ryzyka, że gdy inwestor sprzeda inwestycję to będzie trudno ustalić kto ma oddać pieniądze. Chroni to nas również przed sytuacją, w której inwestor zbankrutuje i nie mógłby nam oddać należnych pieniędzy.

Pomoże Ci w tym Guardian Progress Broker - aby uzyskać więcej informacji na temat Gwarancji Ubezpieczeniowej Usunięcia Wad i Usterek skontakuj się z nami za pośrednictwem strony Gpbroker.pl.

Jest wiele potencjalnych problemów, które mogą się pojawić przy nie korzystaniu z Gwarancji Ubezpieczeniowej. Warto się na spokojnie zastanowić i policzyć czy bardziej opłacalnym jest płacić kilka procent kwoty, około 3% z kwoty Gwarancji rocznie by mieć tym samym pieniądze od razu po zakończeniu kontraktu, czy skorzystać z Gwarancji i mieć pieniądze zamrożone na np. 5 lat.