Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Dlaczego silosowość w organizacji jest zagrożeniem?

silosowość
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Każda organizacja, która ma rozbudowane struktury, może cierpieć na zjawisko zwane silosowością. Na czym polega? Jak możemy mu przeciwdziałać i dlaczego jest to zagrożenie, którego nie należy pozostawić bez reakcji? Odpowiadamy.

Czym jest silosowość? W jakich sytuacjach może występować?

Silosowość to inaczej sytuacja, w której poszczególne działy danej organizacji są na tyle usamodzielnione, że mają trudności we współpracy z innymi, a wręcz unikają sytuacji, w której byłoby to konieczne. Izolacja, skupienie jedynie na własnych celach, mała elastyczność to cechy firm, w których zadomowiła się silosowość. Kiedy i gdzie możemy ją spotkać? 

  1. W firmach, które są zarządzane w przestarzały sposób. Oznacza to, że dominuje w nich ścisłe przestrzeganie rygorystycznych procedur, nie ma miejsca na inicjatywę, a pracownicy są ściśle przypisani do swoich ról. 
  2. Gdy przywództwo w organizacji jest skupione wokół jednej osoby (właściciel) i kilku najbliższych współpracowników, pracownicy w naturalny sposób są pozbawieni inicjatywy. Sprawia to, że tendencja ku silosowości będzie znacznie silniejsza niż w firmach, które zachęcają pracowników do podejmowania własnych decyzji i brania za nie odpowiedzialności.
  3. Brak w organizacji wspólnego celu dla wszystkich działów również może przyczynić się do “bunkrowania” poszczególnych komórek, które będą skupiać się tylko na realizacji własnych zadań i celów.
  4. W dopiero co połączonych firmach, które nie przeprowadziły procesu stworzenia nowej kultury organizacyjnej. Tu silosowość może być efektem nieufności działów jednej firmy względem drugiej. Im szybciej nowa firma zaradzi temu problemowi, tym lepiej. 

Jak walczyć z silosowością? Programy rozwojowe Impact

Podstawą, bez której trudno mówić o przeciwdziałaniu silosowości, jest klarowne określenie przyczyny, która za nią stoi. Mogą to być nieadekwatne procedury w firmie, ale także trudności w komunikacji, modele zarządzania, brak kultury feedbacku lub środowiska rozwojowego czy brak zdolności przywódczych na różnych szczeblach. Zbadanie przyczyny pozwoli ocenić, jakiego rodzaju programu rozwojowego organizacja potrzebuje, aby zapobiegać silosowości. Wykorzystanie możliwości, jakie dają programy Impact, może pomóc organizacji w poprawie atmosfery w miejscu pracy, ale także w obszarze innowacyjności i zdolności do reagowania na zmienną sytuację rynkową. W naszym rozumieniu zmiana opiera się na 4 komponentach, których obecność w trakcie programów rozwojowych jest konieczna:

  1. Rozpoczynamy od etapu nazwanego Scanning, którego celem jest dogłębnie poznanie organizacji dotarcie do wszystkich wzorców powtarzalnych zachowań. Polega to również na zbieraniu wszelkich dostępnych danych.
  2. Każdy pracownik powinien być zaangażowany w transformację. Stąd nazwa drugiego etapu - Creating. Wszyscy interesariusze pomagają współtworzyć nowe procedury, strategię i modele biznesowe, co pozwala stworzyć zupełnie nową przestrzeń, w której cała organizacja może się rozwijać. 
  3. Równie istotne, co tworzenie, jest… rozmontowywanie. Disrupting, czyli trzeci komponent udanej zmiany organizacyjnej, to kwestionowanie metod w organizacji. Silosowość w tym kontekście musi być przetransformowana w miejsce pracy, w którym nie brakuje inicjatywy, odpowiedzialności i otwartej współpracy między działami.  
  4. Czwartym, powtarzalnym etapem jest Playback, czyli regularne i cykliczne pętle feedbackowe dotyczące całej organizacji. W ten sposób firma jako żywy organizm nieustannie się uczy i doskonali, jednocześnie jest ze sobą w stałym kontakcie, co wpływa pozytywnie na komunikację, tak istotną w organizacji narażonych na silosowość. 

Objęcie problemu silosowości programem rozwojowym znacząco przyczyni się do jej zneutralizowania bez względu na główną przyczynę jej powstania. W Impact pomagamy organizacjom radzić sobie z trudnościami tego typu, aby efektywność, zorientowanie na człowieka i rozwój biznesu mogły ze sobą razem kroczyć.

Zobacz także:
https://www.impactinternational.com/polska/blog/jak-zerwac-z-silosowoscia-w-organizacji.