© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Co zrobić, gdy minął już termin spłaty chwilówki?

konsolidacji chwilówek po terminie
 |  Redakcja  |  Biznes i finanse

Zasadniczo każde zobowiązanie powinniśmy spłacać terminowo, a już na pewno pożyczki czy kredyty. Umowa pożyczkowa lub kredytowa z pewnością ma ważny zapis o terminie płatności kolejnych rat lub zwrotu całkowitej kwoty zobowiązania. Co jednak mamy zrobić, jeśli termin ten już minął? Jak powinien w takiej sytuacji zachować się pożyczkobiorca?

Unikanie wierzyciela to najgorsze, co możemy zrobić!

Błędem popełnianym przez wielu dłużników, którzy na czas nie spłacili pożyczki lub innego zobowiązania jest unikanie za wszelką cenę kontaktu z wierzycielem. Ten może wysyłać monity – listownie czy elektronicznie, z przypomnieniem o konieczności spłaty czy też dzwonić do nierzetelnego dłużnika. Ucieczka nie jest dobrym pomysłem w takiej sytuacji.

Nie unikniemy w ten sposób odpowiedzialności za niespłaconą w terminie pożyczkę, a tylko narobimy sobie kolejnych problemów. Kontakt z wierzycielem i przedstawienie szczerze swojej sytuacji finansowej, wraz z uzasadnieniem braku spłaty chwilówki może spowodować, że rozłoży on nasze zobowiązanie na raty lub dokona przesunięcia daty oddania środków na dogodny moment, gdy będziemy mieli już pieniądze na dług.

Przedłużenie okresu spłaty pożyczki

Najlepiej jeszcze przed upływem terminu, na jaki została zaciągnięta chwilówka zgłosić się do firmy pożyczkowej z prośbą o skorzystanie z usługi przedłużenia okresu na oddanie pieniędzy, np. na kolejne 7, 14 czy nawet i 30 dni. Taka usługa najczęściej jest płatna, ale pozwala na uniknięcie naliczania odsetek karnych od niespłaconego długu.

Rozłożenie płatności pożyczki na raty

Zwykle chwilówki, czyli szybkie pożyczki gotówkowe reguluje się jednorazowo, na koniec okresu kredytowania. Jeśli jednak zdarzy się, że pożyczkobiorca zwyczajnie nie ma w odpowiednim czasie pieniędzy na uiszczenie zobowiązania, może wnioskować do swojego pożyczkodawcy o rozłożenie płatności na raty. Taka opcja również pociągnie za sobą pewne koszty, ale rozwiązanie to będzie dogodne dla obu stron.

Konsolidacja chwilówek po terminie

Innym sposobem na uregulowanie niespłaconej pożyczki, a raczej kilku zobowiązań po terminie płatności, jest konsolidacja. To połączenie ze sobą różnych produktów, które klient zaciągnął wcześniej. Konsolidacja chwilówek po terminie dostępna jest w firmach pozabankowych, gdyż banki nie są skłonne do łączenia ze sobą przeterminowanych zobowiązań.

Dzięki wykorzystaniu konsolidacji chwilówek po terminie można natychmiast spłacić długi w firmach pożyczkowych, zakończyć okres naliczania odsetek karnych, a i rozłożyć na raty płatność zobowiązania, którego kwota będzie odpowiadała sumie spłaconych za pośrednictwem konsolidacji pożyczek.

BizNews


© 2020 BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry