Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Dlaczego warto podjąć studia na kierunku zarządzanie? Jakie ma się później perspektywy zawodowe?

studia na kierunku zarządzanie
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Wielu młodych ludzi poszukuje swojej drogi zawodowej i kończąc szkołę średnią, ma wielki dylemat, jaki kierunek studiów wybrać. Najlepszym rozwiązaniem jest zdecydować się na taki, który otwiera jak najwięcej dróg, to znaczy pozwala kształcić się w dość szerokim zakresie, co przekłada się na szersze perspektywy zawodowe. Do takich kierunków zalicza się zarządzanie.

Studia, które nauczą Cię zasad obowiązujących w pracy w grupie i zarządzania zasobami ludzkimi

Często słyszy się slogan: „Zarządzać chce każdy, ale pracować nie chce się nikomu”. Jednak jest to dość krzywdzące uogólnienie, ponieważ dobrze działająca firma opiera się właśnie na skutecznym zarządzaniu, a to odbywa się nie tylko na najwyższym szczeblu, ale również w poszczególnych działach, a nawet zespołach pracowniczych, które także powinny mieć swoich liderów. Zatem warto wybrać się na zarządzanie. Studia umożliwią nauczenie się zasad panujących w pracy w grupie, a także metod i technik zarządzania zasobami ludzkimi.

Poznaj wszystkie korzyści z podjęcia studiów na kierunku zarządzanie w Akademii Leona Koźmińskiego

Jeśli szukasz uczelni, która posiada najwyższą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej w obszarze prowadzenia kierunku zarządzanie, to wybierz Akademię Leona Koźmińskiego. Studenci studiów pierwszego stopnia mogą wybrać jeden z trzech zakresów: marketing, przedsiębiorczość lub zarządzanie przedsiębiorstwem. Duży nacisk kładziony jest na naukę praktycznych umiejętności, w tym tworzenia biznesplanów. Interaktywne metody dydaktyczne z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości pozwalają jeszcze lepiej zrozumieć zagadnienia dotyczące różnych aspektów zarządzania, w tym zarządzania projektami, jak i zasobami ludzkimi. Uczelnia niepubliczna nr 1 w Polsce (wg rankingu „Perspektyw”) zatrudnia wybitnych naukowców, którzy duży nacisk kładą na warsztaty i ćwiczenia z wykorzystaniem gier symulacyjnych czy strategicznych oraz case study. Co ciekawe, zarządzanie można studiować także w języku angielskim. Zwiększa to niewątpliwie szansę znalezienia pracy w międzynarodowych przedsiębiorstwach i korporacjach, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Jakie są perspektywy zawodowe po zarządzaniu?

Ze względu na prestiż Akademii Leona Koźmińskiego, a także dużą wiedzę merytoryczną i praktyczną, jaką wynosi absolwent, kończąc studia na kierunku zarządzanie, ma on bardzo wiele możliwości rozwijania swojej kariery zawodowej i naukowej. Oczywiście po studiach pierwszego stopnia warto zdobyć tytuł magistra, ponieważ pozwala to nie tylko na obranie kierunku naukowego, czyli studiów w szkole doktorskiej, ale również zwiększa szansę na znalezienie lepszej pracy. Absolwent może podjąć pracę w każdym przedsiębiorstwie, zarówno państwowym, jak i prywatnym. Może zostać liderem projektu, zajmować się PR, planowaniem strategicznym w departamentach, szkoleniem pracowników czy też planowaniem sprzedaży – a to tylko kropla w morzu szerokich perspektyw. Na pewno jest to kierunek wart uwagi dla osób, które planują założenie własnej działalności gospodarczej, a także tych, którzy już ją prowadzą, gdyż zapewnia narzędzia, które pozwolą m.in. lepiej zrozumieć zatrudnianych pracowników i stworzyć zgrany zespół. Absolwent zarządzania ma dobrze opanowane kwestie logistyczne, potrafi również szybko reagować na zmieniające się trendy i koniunkturę panującą na rynku. Sprawna komunikacja, umiejętność planowania i organizacji pracy, kreatywność i krytyczne myślenie to kompetencje miękkie, którymi mogą się pochwalić absolwenci zarządzania prestiżowych uczelni biznesowych, do jakich należy Akademia Leona Koźmińskiego.