© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jak obliczyć podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Regularnie płacisz różne podatki, w tym od towarów, pojazdów czy też pracy. Podobnie jest w przypadku nieruchomości, ponieważ każdy właściciel domu, mieszkania, obiektów użytkowych lub ich części jest zobowiązany do odprowadzania pewnej kwoty, która zasila budżet gminy. Podatek od nieruchomości należy do grupy opłat samorządowych, a jego wartość jest zależna od wielu czynników i z roku na rok się zmienia. Jak go obliczyć?

Podatek od nieruchomości – co musisz o nim wiedzieć?

Podatek od nieruchomości obejmuje grunty, budynki i ich części. Do jego zapłaty są zobowiązani właściciele mieszkań, lokalów, domów oraz gruntów. Nie każdy musi jednak go uiszczać, ponieważ ustawa przewiduje zwolnienia między innymi dla:

  • lasów i użytków rolnych oraz budynków związanych z działalnością na tych terenach,
  • gruntów zadrzewionych, zakrzewionych, nieużytkowych oraz przeznaczonych do ekologicznego zagospodarowania,
  • budynków gospodarczych związanych z rolniczą działalnością, które są usytuowane na terenie gospodarstwa,
  • altan, gruntów i budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 mna terenie rodzinnych ogrodów działkowych.

Podatek od nieruchomości jest obliczany za pełne miesiące, a w przypadku budynków świeżo wybudowanych właściciel opłaca go dopiero w nowym roku. Na przykład, jeśli budowa domu została zakończona w sierpniu 2020 roku, podatek zostanie naliczony od stycznia 2021 roku.

Podatek od nieruchomości – jak go obliczyć?

Podatki od nieruchomości są określane przez radę gminy na drodze uchwały i mogą się one różnić zależnie od danego regionu. Na przykład w województwie łódzkim będą one inne niż w mazowieckim lub śląskim. Nie ma jednej określonej stawki podatkowej, natomiast jest ustalona górna granica tej kwoty. Przykładowo w 2020 roku stawki maksymalne dla budynków mieszkalnych wynoszą 0,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Podatek można opłacić w czterech ratach, do 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada każdego roku. Jeśli natomiast kwota podatku nie przekroczy 100 zł, jest on płatny jednorazowo do 15 marca. Stawki dla budynków są ustalane za 1 m² powierzchni użytkowej, a dla gruntów za 1 m2 powierzchni. Sumę podatku dla konkretnego obiektu kalkuluje się poprzez pomnożenie powierzchni użytkowej przez właściwą stawkę.

Wsparciem w kwestiach związanych z podatkami od nieruchomości służą profesjonaliści, tacy jak na przykład Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jacek Pukaluk, którzy świadczą usługi z zakresu doradztwa podatkowego. Warto zasięgnąć porady u renomowanych specjalistów, którzy między innymi sporządzają wnioski i bezbłędnie interpretują przepisy.

BizNews


© 2020 BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry