Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Dlaczego szkolenia bhp są ważne?

szkolenia BHP
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Szkolenia BHP są kluczowym elementem w pracy, jako że uświadamiają zarówno pracowników, jak i pracodawcę o niebezpieczeństwach, jakie mogą pojawić się w trakcie wykonywania codziennych obowiązków zawodowych. Zgodnie z Kodeksem pracy szkolenia BHP są obowiązkowe. Dzielimy je na szkolenia wstępne oraz na szkolenia okresowe, które mają na celu aktualizację i przypomnienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu higieny pracy, pierwszej pomocy i bezpieczeństwa.

Dlaczego szkolenia wstępne i okresowe BHP są ważne? 

Bezpieczeństwo pracownika jest ważnym aspektem wykonywania prac, a zapewnienie szkolenia BHP powinno być zagwarantowane przez pracodawcę. Do wstępnych szkoleń są zobowiązani nowozatrudnieni pracownicy, studenci odbywający praktyki oraz uczniowie szkół technicznych. Szkolenie takie to ogólny instruktaż mający na celu zapoznania uczestników z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, które zawarte są w kodeksie pracy oraz przepisami obowiązującymi w zakładzie pracy. W trakcie szkolenia odbyć powinien się także kurs udzielania pierwszej pomocy. Inaczej wygląda przebieg szkolenia okresowego BHP. Szkolenie to ma na celu przypomnienie zdobytej wcześniej wiedzy oraz zapoznanie z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w dziedzinie BHP. Istotne jest, aby aktywnie uczestniczyć w szkoleniach, jako że to od zdobytej tam wiedzy zależy bezpieczeństwo nie tylko jednego pracownika, ale całego zakładu.

Gdzie i jak odbywają się szkolenia BHP?

Organizacja szkoleń BHP, zwłaszcza tych okresowych, w dużej mierze uzależniona jest od liczby pracowników, którzy biorą w nich udział. Najpopularniejszą formą jest prowadzenie kursów, seminariów oraz szkoleń online. Organizatorzy szkoleń wprowadzają różne elementy testowe, przez które pracownik ma możliwość zrozumienia przedstawionych mu zasad. Kładzie się tu nacisk na aktywne uczestnictwo i faktyczne zrozumienie najważniejszych zasad BHP. Pierwsze szkolenie okresowe powinno odbyć się dla nowego pracownika, już po 6 miesiącach pracy. 

W trakcie planowania szkolenia warto zastanowić się nad wybraniem miejsca, w którym przeprowadzona zostanie kompleksowa usługa tzn. szkolenie BHP, jak i kurs pierwszej pomocy czy ochrony przeciwpożarowej. Dobrym pomysłem będzie wybór centrum biznesowego, które zaoferuje nam nie tylko szkolenie, ale także odpowiednie miejsce. Jeśli zastanawiamy się nad lokalizacją, warto rozważyć wybór wynajęcia sali szkoleniowej w Tychach. Przez swoją lokalizację Tychy są bardzo dobrze skomunikowane z resztą miast w metropolii co zdecydowanie, ułatwi i ograniczy czas dojazdu. 

Posiadanie wiedzy z zakresu BHP i przestrzeganie jej przez pracowników jest kluczem do zagwarantowania bezpiecznych warunków pracy w zakładzie i choć to do pracodawcy należy obowiązek zapewnienia szkoleń, pracownicy powinni zaangażować się w poznanie podstawowych zasad bezpiecznej pracy w jak największym stopniu. Przy współpracy z solidnym partnerem w zakresie szkoleń będzie to o wiele łatwiejsze i skuteczniejsze!