Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jak otworzyć własną multiagencję ubezpieczeniową? Podpowiadamy! Sprawdź naszą checklistę

jak zostać agentem ubezpieczeniowym Diamond Finance
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Zastanawiałeś się kiedyś, w jaki sposób otworzyć własną agencję ubezpieczeniową? W naszym artykule rozbijamy ten proces na kawałki pierwsze – zobacz, jak to zrobić krok po kroku.

Założenie multiagencji ubezpieczeniowej – jak to zrobić?

Założenie multiagencji ubezpieczeniowej wymaga:

 • posiadania licencji agenta ubezpieczeniowego,
 • założenia działalności gospodarczej (jako jednoosobowej działalności gospodarczej z wpisem do CEIDG, bądź spółki prawa handlowego z wpisem do KRS),
 • opłacenia polisy OC multiagenta.

Agent a multiagent

Warto zrozumieć kluczowe różnice między agentem ubezpieczeniowym a multiagentem.

Agent ubezpieczeniowy wyłączny reprezentuje jedno towarzystwo, ograniczając się do oferty tej konkretnej firmy. Z kolei multiagent ma dostęp do produktów różnych ubezpieczycieli, co pozwala mu na elastyczne dopasowywanie propozycji do potrzeb klientów.

firmau bezpieczeniowa Diamond Finance

Jak uzyskać licencję pośrednika ubezpieczeniowego?

 • Zacznij od wybrania odpowiedniej, upoważnionej do wydania licencji instytucji – będą nimi Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) lub Polska Izbę Ubezpieczeń (PIU).
 • Przygotuj się do egzaminu licencyjnego, który ocenia wiedzę z zakresu ubezpieczeń, prawa ubezpieczeniowego, etyki zawodowej oraz umiejętności praktycznych agenta. Wskazane jest ukończenie specjalistycznego szkolenia dla agentów ubezpieczeniowych.
 • Zarejestruj się na egzamin – składa się on z części pisemnej i ustnej.
 • Po zaliczeniu egzaminu, złóż wniosek o wydanie licencji do odpowiedniej instytucji wraz z wymaganymi dokumentami i opłatami. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i uregulowaniu opłat, otrzymasz licencję agenta ubezpieczeniowego, która uprawnia do wykonywania zawodu w Polsce.

Otwarcie agencji ubezpieczeniowej krok po kroku

Rozpoczynając działalność w branży ubezpieczeniowej – tak samo, jak w przypadku każdej innej – trzeba spełnić specyficzne wymagania. Przygotuj się do zdobycia odpowiednich certyfikatów oraz dokumentów.

 • Zdanie egzaminu

Każdy kandydat musi zdać egzamin i uzyskać wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych.

 • Założenie działalności gospodarczej

Wymaga zarejestrowania firmy w odpowiedniej formie prawniczej.

 • Podpisanie umowy agencyjnej

Agencja musi nawiązać współpracę z towarzystwem ubezpieczeniowym poprzez podpisanie umowy agencyjnej.

 • Wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych

Aby uzyskać wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych, agent musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, nie posiadać prawomocnego wyroku za przestępstwa określone w przepisach, gwarantować rzetelność w pracy, mieć minimum średnie wykształcenie, zdać egzamin przeprowadzony przez zakład ubezpieczeń.

Żeby podpisać umowę agencyjną z towarzystwem ubezpieczeniowym, należy zwrócić się do lokalnego przedstawicielstwa firmy, z którą chciałbyś współpracować, pozytywnie przejść proces kwalifikacyjny i ustalić warunki współpracy.

Przed podpisaniem umowy, zakład ubezpieczeń wymaga od agenta dostarczenia dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej, zaświadczenia o niekaralności oraz świadectwa ukończenia szkoły średniej. Multiagent musi także posiadać polisę OC multiagenta.

współpraca z multiagencją Diamond Finance

Działalność agencyjną można rozpocząć dopiero, gdy instytucja nadzorująca uzyska informację o wpisie kandydata do rejestru agentów.

Instytucją nadzorującą jest zakład ubezpieczeń, na rzecz którego działasz jako agent ubezpieczeniowy i który udziela ci pełnomocnictwa do wykonywania czynności agencyjnych w jego imieniu.

Otrzymane pełnomocnictwo, musi mieć formę pisemną - inaczej może być uznane za nieważne.

Formy prowadzenia działalności

Agencja może być zarejestrowana jako jednoosobowa działalność gospodarcza lub jako jedna ze spółek prawa handlowego – spółka jawna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna.

Polisa OC multiagenta

Multiagent ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z tytułu wykonywania czynności agencyjnych. W związku z tym jest zobowiązany do posiadania polisy odpowiedzialności cywilnej.

Obowiązkowe OC z tytułu wykonywania czynności agencyjnych można wykupić w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym. Kara za brak polisy wynosi 1000 euro.

ubezpieczenia zarobki Diamond Finance

Zakres ubezpieczenia OC dla multiagenta opisany jest w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych.

Łatwiejszy start?

Pamiętaj, że wiele multiagencji ubezpieczeniowych (w tym Diamond Finance) oferuje kursy i szkolenia dla osób zainteresowanych pracą pośrednika. Te programy pomogą Ci zrozumieć prawną stronę branży, etykę zawodową, techniki sprzedaży i zarządzanie ryzykiem. Zdobycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu jako agent ubezpieczeniowy.

Firmy ubezpieczeniowe – takie jak https://dfs24.pl/ – zapewniają agentom wszystko, co potrzebne do udanego rozwoju kariery – od szkoleń po specjalistyczne narzędzia, takie jak porównywarka DFS24.

W Diamond Finance chętnie pomożemy postawić Ci pierwsze kroki w branży ubezpieczeniowej, a następnie zadbamy o Twój rozwój. Nasze zasoby i innowacyjne narzędzia pomogą Ci w łatwy sposób zoptymalizować pracę i uzyskać satysfakcjonujące wyniki.

Współpraca z nami to dostęp do ofert kilkudziesięciu towarzystw ubezpieczeniowych.

Podoba Ci się, to co czytasz? Nie czekaj – odezwij się do nas! Ty też możesz zostać Partnerem Diamond Finance.