Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Zatrudnianie niepełnosprawnego pracownika – wszystko co musisz wiedzieć

zatrudnienie niepełnosprawnych
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Osoby niepełnosprawne są często takimi samymi pracownikami jak wszystkie inne osoby. Oznacza to, że podlegają one identycznym zasadom podejmowania pracy. Różnica polega na tym, że osoby niepełnosprawne posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, które jest aktem prawnym regulowanym przez ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej. Jeżeli rozważasz zatrudnienie niepełnosprawnego pracownika, ale nie wiesz jakie obowiązki będziesz musiał spełnić, przeczytaj poniższy tekst.

Osoba niepełnosprawna

Obecnie przyjęte zostały trzy stopnie niepełnosprawności:

  • Znaczny, zaliczamy do niego naruszoną sprawność organizmu, niezdolność do pracy lub zdolną jedynie w warunkach określonych, do samodzielnego życia wymaga ona drugiej osoby;
  • Umiarkowany, zaliczamy do niego naruszoną sprawność organizmu, niezdolną do pracy lub zdolną w warunkach określonych, wymaga drugiej osoby do pomocy czasowo lub częściowo do samodzielności;
  • Lekki, naruszona sprawność organizmu, która powoduje obniżenie zdolności do wykonywania pracy.

Wbrew pozorom, zaliczenie do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie wyklucza możliwości zatrudnienia takiej osoby, jednak może odbyć się to z przystosowaniem stanowiska pracy do warunków osoby, lub zatrudnienia w formie telepracy. Osoby niepełnosprawne wymagają również zgody na podjęcie pracy wydanej przez lekarza medycyny pracy.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby zatrudnić osobę niepełnosprawną?

Jeżeli jesteś pracodawcą i chcesz zatrudnić osobę niepełnosprawną, musisz liczyć się z pewnymi warunkami.

Czas pracy

Osoby niepełnosprawne nie mogą pracować dłużej niż 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. W przypadku zatrudnienia osoby o stopniu znacznym lub umiarkowanym, czas ten skraca się do 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Dodatkowo osoby niepełnosprawnej nie możemy zatrudnić na zmiany nocne. Przysługuje jej również dodatkowa przerwa 15 minut, która wliczana jest do czasu pracy. Warto dodać, że normy te nie mają wpływu na wypłacane wynagrodzenie.

Urlop wypoczynkowy

Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, którego czas wynosi 10 dni roboczych przypadających na rok kalendarzowy.  Nie przysługuje on natomiast, jeżeli osoba ta jest uprawniona do urlopu wypoczynkowego przekraczającego 26 dni roboczych.

Dofinansowanie do zatrudnienia niepełnosprawnego pracownika

Jeżeli jesteś pracodawcą, który decyduje się na zatrudnienie niepełnosprawnego pracownika, przysługuje Ci możliwość miesięcznego dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jednak, aby je otrzymać, pracownik musi być zapisany do ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, którą prowadzi PFRON.

Dofinansowanie przysługuje każdemu pracodawcy:

  • zatrudniającemu osobę niepełnosprawną;
  • prowadzącemu zakład pracy chronionej;
  • zatrudniającemu przynajmniej 25 pracowników na pełen etat, przy czym osoby niepełnosprawne stanowią 6%;
  • nie posiadającemu zadłużeń i zaległości względem PFRON.

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych – podsumowanie

Osoby z orzeczeniem niepełnosprawności najczęściej zatrudniane są w miejscach, gdzie osiągają takie same wyniki jak inni pracownicy. Dodatkowo jest to dla nich szansa na podejmowanie pracy pomimo swojej sytuacji. Jeżeli nie wiesz jak dokładnie wyglądają warunki zatrudniania osób niepełnosprawnych, a chciałbyś się dowiedzieć, warto skonsultować się z biurem rachunkowo-księgowym EuroPiM, które rozwieje wszelkie wątpliwości oraz pomoże w segregowaniu dokumentacji.

Źródło zdjęć: freepik.com