Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Wiarygodność TÜV SÜD Polska potwierdzona certyfikatem

 |  Artykuł partnera  |  Informacje prasowe

Firma TÜV SÜD Polska została odznaczona Certyfikatem Wiarygodności Biznesowej za najwyższą ocenę stabilności w 2011 roku. Dla jej kontrahentów jest to gwarancja bezpieczeństwa i rzetelności w ramach prowadzonej współpracy.

Otwarta gospodarka, rozbudowane sieci powiązań pomiędzy firmami, a także narastające ryzyko sprawiły, że wiarygodność finansowa podmiotów gospodarczych stała się podstawą zawierania relacji biznesowych. Jest to istotne zarówno dla dużych korporacji prowadzących działalność na całym świecie, jak i małych oraz średnich przedsiębiorstw, dla których brak płynności finansowej kontrahenta może oznaczać upadek. Dlatego też coraz częściej zwraca się uwagę właśnie na ten aspekt.
Certyfikat Wiarygodności Biznesowej jest prestiżowym wyróżnieniem dla firm o wysokiej ocenie stabilności. Oznacza on gwarancję rentowności, zdolności i płynności finansowej. Dla kontrahentów odznaczenie jest gwarancją wiarygodności oraz bezpieczeństwa transakcji honorowaną na całym świecie. Jednocześnie Certyfikat Wiarygodności Biznesowej zwiększa atrakcyjność firmy na rynku. Jest on przyznawany przez międzynarodową wywiadownię gospodarczą Dun & Bradstreet na podstawie szczegółowych analiz moralności płatniczej, wskaźników finansowych sprawozdań finansowych, a także weryfikacji bazy relacyjnej powiązań korporacyjnych i osobowych.
TÜV SÜD Polska to firma współpracująca z wieloma firmami i podmiotami z różnych branży i sektorów gospodarki: od jednostek administracji samorządu terytorialnego, przez spółdzielnie, firmy usługowe, przedsiębiorstwa budowlane i produkcyjne, aż po przemysł spożywczy i ciężki. Dlatego też gwarancja jej stabilności oraz wiarygodności poparta certyfikatem jest niezwykle istotna dla całego otoczenia biznesowego i społecznego, w którym operuje. Przyznane przez Dun & Bradstreet wyróżnienie potwierdza rzetelność oraz profesjonalizm marki w sposób obiektywny. Jest to także doskonała rekomendacja dla świadczonych przez TÜV SÜD Polska usług z zakresu certyfikacji, badań, testów i ekspertyz mających chronić ludzi, środowisko i własność przed niekorzystnymi skutkami technologii.
Wysiłek i praca, które wkładamy w świadczenie profesjonalnych usług dla naszych klientów to podstawa naszego sukcesu. Otrzymany Certyfikat Wiarygodności Biznesowej świadczy, że sami również chcemy osiągać jak najlepsze wyniki i doskonale rozumiemy jak ważna jest obiektywna ocena, która pozwala na dalszy rozwój - mówi Krzysztof Jankowski, prezes zarządu TÜV SÜD Polska.