Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Znaki BHP w Twojej firmie

Znaki BHP
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Każda firma musi przestrzegać przepisów BHP. Zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązkowe jest również specjalne oznakowanie miejsc pracy. Do tego celu stosowane są znaki BHP.

Znaki BHP – czym właściwie są

Znaki bezpieczeństwa to symbole związane z przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Oznaczenia te stosowane są zgodnie z normą PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. Do znaków bezpieczeństwa zaliczane są znaki BHP. To znaki ochrony i higieny pracy, które stosowane są w celu przypominania o obowiązku przestrzegania zasad BHP i ostrzegania przed występującymi w danym miejscu zagrożeniami.

Rodzaje znaków BHP:

  • znaki zakazu, na przykład zakaz przejścia, nieupoważnionym wstęp wzbroniony, palenie tytoniu wzbronione
  • znaki nakazu, na przykład nakaz stosowania ochrony oczu, nakaz stosowania ochrony słuchu, nakaz przechodzenia w oznakowanym miejscu
  • znaki ostrzegawcze, na przykład ostrzeżenie przed porażeniem prądem elektrycznym, ostrzeżenie przed śliską nawierzchnią
  • znaki informacyjne, na przykład pierwsza pomoc medyczna, prysznic bezpieczeństwa, telefon awaryjny

 Wzory znaków BHP określają Polskie Normy, które bazują na międzynarodowych normach ISO. Ustandaryzowany wygląd symboli powoduje, że są one łatwe do odczytania. 

Dlaczego należy stosować znaki BHP w firmie?

Każda firma musi stworzyć bezpieczne, higieniczne warunki pracy. Zastosowanie znaków BHP to nie tylko spełnienie wymogów prawnych, lecz również większe bezpieczeństwo pracowników i innych osób. Dzięki zamontowaniu tego rodzaju oznakowania można zapewnić łatwy i szybki dostęp do informacji o nakazach, zakazach, ostrzeżeniach BHP, a tym samym zmniejszyć ryzyko pojawienia się niefortunnych zdarzeń, na przykład wypadków przy pracy. Również znaki te pełnią ważną rolę w przypadku pojawienia się zagrożeń, na przykład pożaru.

Gdzie można zamówić oznakowanie BHP?

Przedsiębiorca ma obowiązek wyposażyć swój zakład pracy w odpowiednie znaki BHP, dlatego jest on odpowiedzialny za ich zakup. Polecamy wysokiej jakości znaki firmy TDC – Top Design Chwaszczyno, która oferuje szeroką gamę oznakowania BHP. Zamówienia można składać bezpośrednio na stronie firmy pod adresem: https://www.znaki-tdc.com/. Zachęcamy do odwiedzin sklepu internetowego firmy i składania zamówień!