Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


W jakich branżach sprawdza się wynajem pracowników?

 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Wynajem pracowników jest w Polsce coraz bardziej popularny. Przede wszystkim zmniejsza bezrobocie i sprawia, że zasoby kadrowe są stabilne. Dla pracodawców zmniejszają się też koszty, jakie wiążą się z koniecznością zatrudnienia pracowników na etat. Leasing pracowniczy zapewnia wykonanie konkretnych zadań w odpowiednim czasie.

Do tej pory wynajem pracowników sprawdzał się przede wszystkim w sektorze budowlanym oraz w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, w których potrzeby zatrudnienia wiązały się z pracą sezonową, na przykład w rolnictwie. Dzisiaj o pracy przy konkretnym projekcie czy w danym okresie czasu mówi się również w innych branżach, na przykład IT. Leasing pracowniczy wiąże się już nie tylko z realizacją zadań przy wykorzystaniu siły fizycznej, ale również tej umysłowej. Wynajem konkretnych specjalistów zapewnia rzetelne wykonanie pracy, zatrudniając właściwych fachowców.

Korzyści dla pracodawcy

Korzystanie z wiedzy, doświadczenia i umiejętności personelu spoza kadry zatrudnionej w przedsiębiorstwie przede wszystkim minimalizuje koszty. Sprawdza się wtedy, gdy zadanie ma być zrealizowane jednorazowo i nie ma potrzeby zatrudniania pracownika na etat. Wynajem pracowników to też doskonała opcja, kiedy etatowy pracownik pozostaje na długim zwolnieniu chorobowym bądź przebywa na urlopie. Dzięki temu firma nie generuje strat, nie ma też żadnych zaległości. Wynika to, między innymi, z tego, że warunki współpracy z grupą wynajętych pracowników są dalece bardziej elastyczne niż w przypadku osób zatrudnionych na etacie. Nie oszukujmy się – pracodawca nie musi wówczas myśleć o szeregu kwestii, np. wspomnianych zwolnieniach, składkach oraz urlopach.

Współpraca z agencją pośrednictwa pracy

Pracodawcy, dla których leasing pracowniczy jest doskonałą opcją na zapewnienie odpowiedniej kadry w ramach funkcjonowania i rozwoju działalności biznesowej, najczęściej podejmują w tym celu współpracę z agencją pośrednictwa pracy. To właśnie agencja dysponuje bazą pracowników, których można wynajmować do poszczególnych zadań.

Współpraca tego rodzaju daje bezpieczeństwo i komfort zatrudnienia. Pracodawca ma szansę wybrać zespół specjalistów, którzy rzeczywiście posiadają określone umiejętności. Dzięki temu pracodawca nie musi inwestować w ich dodatkowe szkolenie.

Współpraca jest też korzystna dla pracowników, ponieważ daje szansę na systematyczne otrzymywanie zleceń. Co ciekawe, bardzo często korzystają z niej cudzoziemcy, na przykład Ukraińcy, którzy nie znają naszego rynku pracy i nie zawsze są w stanie znaleźć zatrudnienie samodzielnie. Praca na podstawie leasingu daje im więc możliwość stawiania pierwszych kroków w Polsce i utrzymanie się na komfortowym poziomie. To również ochrona przed nieuczciwymi pracodawcami, ponieważ agencja dba o podpisanie umów i kontroluje oferowane warunki takiego zatrudnienia.

Artykuł powstał na bazie informacji dostępnych na stronie http://www.ewl.com.pl.