Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Czym outplacement indywidualny różni się od outplacementu grupowego?

 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Mianem outplacementu określa się specjalistyczne programy skierowane do zwalnianych pracowników, których celem jest wsparcie uczestników w zdobyciu nowej pracy.

Wyróżniamy outplacement indywidualny oraz outplacement grupowy. Czym różnią się od siebie te dwie formy? Kiedy są stosowane w praktyce i dlaczego?

Outplacement: ile osób będzie brało udział w programie?

Outplacement indywidualny jest skierowany do pojedynczych osób, stąd nazwa. Właśnie dlatego, jeśli zwalniane są większe grupy pracowników, stosuje się outplacement grupowy. Liczba uczestników jest więc jedną z najważniejszych różnić między tymi rodzajami outplacementu, w związku z czym, musi on zostać dopasowany do indywidualnej sytuacji w firmie.

Outplament a dopasowanie do potrzeb uczestnika

Rzecz jasna, zarówno outplacement indywidualny, jak i outplacement grupowy muszą być nastawione na to, by wyjść naprzeciw potrzebom osób, które będą brały udział w programie. Ostatecznie, to dla nich podobne programy są tworzone. Warto jednak mieć świadomość tego, że w przypadku outplacementu indywidualnego, w którym udział biorą pojedyncze osoby, dopasowanie całego programy do indywidualnych oczekiwań oraz potrzeb uczestników jest o wiele łatwiejsze. Outplacement grupowy, jako że jest on skierowany do większej liczby osób, musi spełniać wymagania całego zespołu, dlatego w mniejszym stopniu może sobie pozwolić na realizowanie indywidualnych postulatów.

Program outplacementu

Poprzedni punkt łączy się nierozerwalnie z kolejną różnicą, czyli programem outplacementu. Realizacja oczekiwań programowych w przypadku poszczególnych rodzajów outplacementu w naturalny sposób wpływa na sposób, w jaki całe przedsięwzięcie będzie wyglądało i na jakich punktach skupi się uwaga jego autorów. Generalnie jednak, to jak będzie wyglądał outplacement powinno być podyktowane potrzebami uczestników.

Na rynku obecnie działają specjalistyczne firmy, które zajmują się organizowaniem programów outplacementu, co dla pracodawców może okazać się ogromnym wsparciem, zwłaszcza w sytuacji, kiedy outplacement, jako rozwiązanie jest przez nich wdrażany po raz pierwszy i potrzebują pomocy doświadczonych specjalistów.

Podsumowując: podział outplacementu jest bardzo jasny – decydujące znaczenie dla tego, jaki rodzaj outplacementu powinien zostać w danej sytuacji zastosowany ma oczywiście liczba uczestników. Obie formy outplacementu mogą się więc różnić pomiędzy sobą, między innymi, realizowanym programem, który w praktyce musi jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby osób, które są jego beneficjentami.