Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Na czym polega integracja systemów informatycznych?

integracja systemów informatycznych
 |  Artykuł partnera  |  Technologia i IT

Rozpoczęcie działalności firmy z reguły oznacza konieczność działania na jednym, maksymalnie dwóch programach. Jednak wraz z pojawianiem się kolejnych zespołów, a także w ramach rozszerzania działalności - ich ilość może rosnąć. Właśnie w takiej sytuacji wykorzystywana jest możliwość integracji systemów informatycznych, która niesie za sobą wiele korzyści.

Na czym polega integracja systemów informatycznych?

W ramach integracji systemów informatycznych możliwe jest połączenie ze sobą wielu systemów, a także aplikacji i tym samym utworzenie z nich jednego, dostępnego dla wszystkich pracowników firmy systemu. Proces ten może opierać się na eksportowaniu danych z jednego programu do drugiego lub wirtualizacji sieci oraz programów i sprzętów czy tworzeniu chmur hybrydowych.

Integracja systemów - kiedy jest rozwiązaniem wartym rozważenia?

Integracja systemów wiąże się z koniecznością zlecenia tego zadania zewnętrznej firmie, a co za tym idzie - z dodatkowymi kosztami. Dlatego też zrozumiałym jest, że właściciele przedsiębiorstw rozważają, kiedy warto zainteresować się takim rozwiązaniem, a kiedy można z niego zrezygnować.

Sytuacją, w której integracja rozmaitych wykorzystywanych w firmie systemów jest opłacalna, z pewnością można określić codzienne korzystanie z wielu programów prze jedną osobę. Stworzenie jednego, zintegrowanego systemu to nie tylko oszczędność czasu, ale również nierzadko możliwość lepszej analizy danych znajdujących się w pojedynczych systemach.

Jak przebiega integracja systemów?

Integracja systemów może mieć charakter jednokierunkowy lub dwukierunkowy i opierać się na różnego rodzaju działaniach, w zależności od potrzeb. Pierwszy z typów transformacji jest zdecydowanie tańszym rozwiązaniem i polega na jednostronnym przesyłaniu danych. W praktyce oznacza to, że informacje przekazane z jednego systemu do drugiego nie będą mogły być przesłane z powrotem - taka opcja sprawdza się świetnie wówczas, gdy nie zachodzi konieczność komunikacji zwrotnej.

Integracja dwukierunkowa wiąże się z wyższymi kosztami, ale jednocześnie jest zdecydowanie bardziej funkcjonalna. Dzięki temu rozwiązaniu, wszystkie systemy połączone w ramach integracji mogą przesyłać dane pomiędzy sobą w każdą stronę.

Korzyści płynące z integracji systemów

Zintegrowanie ze sobą systemów wykorzystywanych w przedsiębiorstwie to rozwiązanie, które niesie za sobą wiele korzyści. Wśród nich można wskazać:

  • większe szanse rozwoju dla przedsiębiorstwa - dzięki łączeniu danych z różnych systemów w jednym, przedsiębiorstwo zyskuje zdecydowanie większe szanse jeśli chodzi o rozwój;
  • przejrzystość zgromadzonych informacji - zgromadzone w zintegrowanych systemach dane są bardziej przejrzyste, bowiem są kompletne;
  • łatwiejszy proces decyzyjny - podejmowane w firmie decyzje biznesowe są zdecydowanie dokładniejsze, bowiem są podejmowane w oparciu o kompletne informacje;
  • bezpieczeństwo - zintegrowane systemy powinny być zabezpieczone tak, by korzystanie z nich nie było utrudnione na żadnym etapie i w pełni bezpieczne.

Integracja systemów informatycznych niesie za sobą wiele korzyści dla firmy. Dlatego też, choć wiąże się ona z dodatkowymi kosztami, to opcja, na którą warto się zdecydować!