Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Przepięcie elektryczne w mieszkaniu. Jak zabezpieczyć dom przed każdym rodzajem przepięć?

przepięcie elektryczne
 |  Artykuł sponsorowany  |  Dom i ogród

Przepięcie to niebezpieczne zjawisko. W jego wyniku dojść może do uszkodzenia przewodów i zniszczenia urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych. Istotne jest zatem, aby skutecznie zabezpieczyć dom przed jego wystąpieniem. W przeciwnym razie ryzykuje się niemałe straty finansowe związane z uszkodzeniem sprzętu elektronicznego. Im będzie on droższy, tym straty będą większe. Warto zatem wiedzieć, czym dokładnie jest przepięcie elektryczne, jak się przed nim zabezpieczyć, a także jak zapewnić sobie właściwą ochronę w przypadku jego wystąpienia.

Czym jest przepięcie elektryczne i jakie są jego rodzaje?

Przepięcie elektryczne w mieszkaniu to nagły i krótkotrwały wzrost napięcia w sieci. Jego przyczyną najczęściej są awarie, zwarcia doziemne i przełączenia w obwodzie. Może do niego dość także w wyniku uderzenia pioruna. Pod tym kątem wyróżnić można dwa rodzaje przepięć elektrycznych. Mowa tu o przepięciach wewnętrznych i przepięciach zewnętrznych. Te pierwsze określane są także jako przepięcia systemowe. Ich przyczyną najczęściej są zwarcia, doziemienia lub przełączenia. Z kolei przepięcia zewnętrzne inaczej określane są przepięciami atmosferycznymi. Ich przyczyną jest uderzenie pioruna. Najbardziej narażone są tu wysokie obiekty lub takie, które usytuowane są na otwartej, pustej przestrzeni. Niezależnie od przyczyny, każde przepięcie grozi uszkodzeniem urządzeń elektrycznych w domu, a nawet pożarem.

Jak zabezpieczyć dom przed przepięciami zewnętrznymi?

Uderzenie pioruna jest niezwykle niebezpieczne. Co ważne, wyładowania w trakcie burzy są tak duże, że do uszkodzenia budynku dojść może nawet wtedy, kiedy piorun uderzy w pobliżu domu, a nie bezpośrednio w dom. Posiadając zatem dom na pustej, otwartej przestrzeni konieczne jest jego skuteczne zabezpieczenie przed pożarem, którego przyczyną może być uderzenie pioruna.

Rozwiązaniem jest tu inwestycja w instalację odgromową. Taka instalacja składać powinna się ze zwodów, przewodów odprowadzających i uziemiających, a także z uziomów.

elektryk

Oczywiście w przypadku nadejścia burzy warto także wyłączyć w domu urządzenia elektryczne i elektroniczne. Przynajmniej te, które w danej chwili nie są niezbędne. Poza przepięciami zewnętrznymi dom zabezpieczyć trzeba również na wypadek przepięć wewnętrznych. Jak to zrobić?

Jak zabezpieczyć dom przed przepięciami wewnętrznymi?

Ryzyko wystąpienia wewnętrznego przepięcia elektrycznego jest dużo większe w porównaniu z przepięciem zewnętrznym. Ważne jest zatem, aby skutecznie zabezpieczyć dom na wypadek nieprzewidzianych skoków napięć w urządzeniach elektrycznych. W tym celu warto zainstalować ochronniki przepięciowe klasy 1, 2 i 3. Ochronniki klasy 1 stanowią dodatkowe zabezpieczenie przed bezpośrednim i bliskim uderzeniem pioruna. Ich montaż traktowany powinien być jako uzupełnienie instalacji odgromowej. Instalowane są w złączeniu kablowym. Z kolei ochronniki klasy 2 zabezpieczają sprzęt elektryczny przed przepięciami łączeniowymi. Instalowane są w rozdzielnicach.

obróbka kabli

Natomiast zadaniem ochronników klasy 3 jest ochrona bardzo czułych i drogich urządzeń elektronicznych. Montowane są w gniazdkach elektrycznych lub w listwach z ochroną. Choć ochronniki stanowią skuteczną ochronę, to nie zawsze są w stanie zabezpieczyć sprzęt elektroniczny przed przepięciem. Niestety zawsze istnieje ryzyko przepięcia elektrycznego, a tym samym powstania mniejszych lub większych uszkodzeń i zniszczeń. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest ubezpieczenie przed pożarem. O czym pamiętać, wybierając takiego ubezpieczenie i dlaczego warto?

Czy można dostać odszkodowanie za przepięcie elektryczne w domu?

Jak wspomniano, do przepięcia elektrycznego w mieszkaniu może dojść nawet przy stosowaniu ochronników. To z kolei oznaczać może uszkodzenie sprzętu elektronicznego jak choćby komputera czy telewizora. W takim przypadku możliwe jest otrzymanie odszkodowania. Warunkiem jest jednak wcześniejsze ubezpieczenie domu. Pamiętać jednak trzeba, żeby dokładnie sprawdzić co obejmuje wybrane ubezpieczenie domu.

ubezpieczenie domu

Ważne, aby zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmował przepięcie elektryczne, czyli nagły skok napięcia w sieci, który doprowadził do zniszczenia domowego sprzętu elektronicznego czy sprzętu AGD. Ubezpieczenie obejmować powinno także starty wynikłe z pożarku lub wybuchu, do którego doprowadziło przepięcie elektryczne. Dobrym rozwiązaniem będzie również wybór ubezpieczenia domu obejmującego domowy assistance, czyli pomoc fachowców m.in. w przypadku awarii instalacji elektrycznej. Dzięki temu liczyć można na szybką naprawdę, której koszt pokryty zostanie przez ubezpieczyciela.