Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Obliczenia sejsmiczne obiektów - na czym polegają?

wieżowce
 |  Artykuł partnera  |  Budownictwo

W miejscach, w których występuje szczególne zagrożenie oddziaływaniami sejsmicznymi konieczne jest wykorzystanie wysokiej jakości konstrukcji, rur, przepustów, kanałów oraz innych elementów. Z tego względu, niezbędny jest zarówno prawidłowy dobór oraz właściwy montaż. Dzięki temu, można wpłynąć na zmniejszenie strat ekonomicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ludzi. Na czym polegają obliczenia sejsmiczne obiektów i jak się je wykonuje?

Najważniejsze informacje na temat obliczeń sejsmicznych

Konieczność wykonywania obliczeń sejsmicznych dotyczy przede wszystkim terenów górniczych. Na takich obszarach dochodzi do przesuwania się płyt tektonicznych względem siebie, czego skutkiem są mniejsze lub większe trzęsienia ziemi. Ich wpływ na obiekty jest trudny do określenia, gdyż ciężko przewidzieć zarówno siłę, jak i czas trwania drgań oraz ruchów falowych.

Obliczenia sejsmiczne są niezbędne na etapie projektowania instalacji odpornych na oddziaływanie tego typu. Pod uwagę należy wziąć oczywiście położenie geograficzne obiektów, stosując się do odpowiednich norm budowlanych i kodeksów. Jeśli chodzi o wdrażane rozwiązania, konieczne jest usztywnienie zarówno rur oraz kanałów korytek kablowych. Oprócz tego, w podłogach montuje się specjalne części oraz detale opraw oświetleniowych. Sama konstrukcja musi być ponadto wzmocniona odciągami.

Co jeszcze warto wiedzieć na temat obliczeń sejsmicznych?

Jeśli chodzi o mocowania sejsmiczne w obiektach przemysłowych, przede wszystkim instaluje się specjalne usztywnienia oraz mocowania, wyróżniające się odpornością na trzęsienia. Zaliczają się do nich usztywnienia podłużne, poprzeczne oraz 4-stronne. Konieczne jest ponadto obliczenie poziomych sił sejsmicznych. W tym celu ustala się poziom znaczenia budynku w krajowym kodeksie budowlanym. Kolejnym krokiem jest określenie wymagań co do usztywnień sejsmicznych jakie muszą spełniać instalacje budowlane. Ostatnim etapem jest ustalenie metody obliczania siły trzęsień ziemi.

Dowiedz się więcej: obliczenia sejsmiczne Kraków