Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Czym jest bezpieczeństwo żywności?

bezpieczeństwo żywności haccp
 |  Artykuł partnera  |  Branża spożywcza

Bezpieczeństwo żywności jest bardzo ważne nie tylko dla przedsiębiorców z branży spożywczej i gastronomicznej, ale także dla całego społeczeństwa. Aby je zapewnić zarówno osobom, które pracują w tym sektorze, jak i konsumentom powstało wiele regulacji. Jednymi z nich są przepisy HACCP. Z tego artykułu dowiesz się czego one dotyczą.

Co to jest bezpieczeństwo żywności?

Zgodnie z obowiązującą definicją są to warunki i działania, które muszą zostać spełnione podczas realizacji kolejnych etapów wytwarzania oraz obrotu handlowego żywnością. Celem jest zapewnienie życia i zdrowia ludzi. Chodzi tu zarówno o osiągnięcie bezpieczeństwa dla osób, które mają styczność z produktami spożywczymi w trakcie produkcji i dystrybucji, jak i finalnych klientów. Jedną z metod zapewnienia bezpieczeństwa żywności jest przestrzeganie przepisów HACCP na każdym z tych etapów.

Czym jest system HACCP?

W tłumaczeniu na język polski HACCP jest to System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. Przestrzeganie tych regulacji pozwala na uzyskanie bezpieczeństwa żywności. Metoda HACCP opiera się w głównej mierze na identyfikowaniu potencjalnych zagrożeń i zapobieganiu im.

Jak zapewnić bezpieczeństwo żywności?

Aby osiągnąć cel zapewnienia bezpieczeństwa żywności niezbędne jest skuteczne wdrożenie systemu HACCP. Każda firma, która wprowadza przepisy HACCP w życie musi na odpowiednim poziomie zapoznać z nimi również swoich pracowników. Takie szkolenie może przeprowadzić na przykład firma zajmująca się wdrożeniem lub specjalizująca się w sprawdzaniu poprawności funkcjonowania tego systemu. Na takim kursie uczestnicy dowiadują się, czym jest bezpieczeństwo żywności i system HACCP, a także na czym polega jego utrzymanie. Pracownicy poznają też wiele praktycznych zagadnień np. jakie choroby przenoszone są przez żywność i w jaki sposób może dojść do zakażenia produktów spożywczych. Bardzo ważną częścią jest przeszkolenie z zakresu prawidłowej higieny rąk oraz odpowiedniego ubrania pracownika, w tym elementów ochronnych. Więcej informacji na temat szkoleń dotyczących przepisów HACCP można znaleźć tu: http://www.szkolenia.bureauveritas.pl/tematy-szkolen/zywnosc/haccp-dla-pracownikow-produkcyjnych/