Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


W jaki sposób można uzyskać najwięcej funduszy unijnych?

banknoty i monety dolarowe
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Kluczowym celem ambitnych, rozwijających się przedsiębiorstw jest przede wszystkim sukcesywne poszerzanie obszarów prowadzonej działalności, zwiększanie stopnia jej innowacyjności i nieustannie wzmacnianie jej potencjału do budowania własnego know-how. Dzięki temu rodzime firmy są w stanie skutecznie wyróżnić się z oferowanymi produktami lub świadczonymi usługami na tle konkurencji, systematycznie wypracowując swoją przewagę nie tylko w kraju, ale również na rynkach międzynarodowych. Osiągnięcie tych celów wymaga jednak zaangażowania ogromnych środków finansowych i solidnych inwestycji, które częstokroć okazują się niemożliwe dla przedsiębiorstw pozostających w fazie dynamicznego rozwoju. Atrakcyjnym rozwiązaniem są wówczas dotacje z Unii Europejskiej. Poszczególni beneficjenci muszą jednak liczyć się z koniecznością przejścia wieloetapowej procedury, z jaką wiąże się pozyskiwanie funduszy unijnych. Wrocław i inne duże miasta dysponują ogromną bazą ekspertów ds. dotacji z UE, dzięki czemu polskie firmy mają coraz większe szanse na pozyskanie finansowania niezbędnego do rozwoju ich biznesu. Sprawdź, jak efektywnie wnioskować o fundusze unijne!

Fundusze unijne szansą biznesową dla rodzimych przedsiębiorców

Polskie firmy coraz wyraźniej zauważają potrzebę inwestowania w prowadzone działalności i dostosowywania swojej oferty do dynamicznie zmieniających się potrzeb klientów, którzy stają się z roku na rok coraz bardziej wymagający. W równie szybkim tempie rośnie zainteresowanie rodzimych przedsiębiorców środkami finansowymi z Funduszy Europejskich, dzięki którym mogą oni efektywnie skalować swoje biznesy i zwiększać stopień swojej innowacyjności, co w rezultacie przekłada się na poprawę sytuacji gospodarczej kraju i wzrost wartości polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej. Prowadzenie takich inwestycji i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w firmie, jak wspomniano, wiąże się z koniecznością zaangażowania dużych środków finansowych. Firmy zwracają się więc po wsparcie finansowe ze specjalnie powołanych Funduszy Europejskich.

Skuteczne pozyskiwanie funduszy unijnych (Wrocław) – postaw na ekspertów!

Należy pamiętać, że beneficjenci pomocy publicznej obarczeni są wieloma obowiązkami, a sam proces pozyskiwania dotacji unijnej jest czasochłonny i skomplikowany, co sprawia, że wymaga zwykle zaangażowania doświadczonych specjalistów. Z tego powodu firmy poszukujące optymalnej linii finansowania na rozwój ich biznesów powinny zasięgnąć uprzednio fachowego doradztwa ze strony ekspertów. Aby znaleźć wykwalifikowanych doradców, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę hasło np. „pozyskiwanie funduszy unijnych Wrocław” lub inne, interesujące Cię miasto i – po analizie opinii – umówić się na wstępną konsultację. Dzięki pomocy profesjonalistów firma może odpowiednio przygotować się do całego przedsięwzięcia, maksymalizując tym samym swoje szanse na skuteczne pozyskanie środków unijnych.

Dofinansowanie z UE – możliwości dla polskich firm

Nowa perspektywa finansowa na lata 2021-2027 to programy krajowe i aż 16 konkursów regionalnych, które otwierają szerokie możliwości dla rodzimych przedsiębiorstw, mających ugruntowany plan na rozwój prowadzonych biznesów. Kluczowym źródłem finansowania będzie program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, którego nadrzędnym celem jest wzmacnianie konkurencyjności i innowacyjności polskich firm. Program wprowadza możliwość ubiegania się o wsparcie modułowe w ramach dotacji, co tworzy dla przedsiębiorców jeszcze atrakcyjniejsze możliwości finansowania. FENG obejmuje dwa moduły obowiązkowe (projekty B+R oraz infrastruktura B+R), które będzie można uzupełnić dodatkowo o wybrane moduły obowiązkowe. Wśród nich znajdą się projekty związane z:

  • wdrażaniem wyników prac B+R;
  • cyfryzacją;
  • zazielenieniem;
  • internacjonalizacją;
  • rozwojem kompetencji.

Dzięki wsparciu modułowemu w ramach FENG poszczególni beneficjenci będą mogli uwzględnić w jednym wniosku wielu etapów wdrażania planowanych inwestycji, co umożliwia kompleksowe podejście do projektu i jest szansą na pozyskanie odpowiednio wysokiego dofinansowania, pokrywającego potrzeby biznesowe uzasadnione w złożonej aplikacji. Aby całe przedsięwzięcie zakończyło się spodziewanym sukcesem, warto oddać wymagające zadanie pozyskiwania funduszy unijnych (Wrocław) w ręce specjalistów.