Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jakie sektory mogą najwięcej zyskać z dotacji unijnej w 2022?

Parlament Europejski
 |  Informacja prasowa  |  Biznes i finanse

Unia Europejska wspiera liczne projekty i programy, modernizujące krajową gospodarkę poprzez dofinansowanie unijne. Nie oznacza to jednak, że każda firma może otrzymać wsparcie. Wydatki są ściśle kontrolowane i muszą być w pełni transparentne. Ponadto w kolejnych latach zmienia się stopień finansowania poszczególnych gałęzi gospodarki. Jakie sektory otrzymają więc najwięcej wsparcia przez dotacje unijne w 2022 roku?

Rolnictwo

Nie da się ukryć, że polskie rolnictwo wiele zawdzięcza unijnym funduszom. Samo wejście do wspólnoty i możliwość otrzymania pierwszego wsparcia finansowego było solidnym impulsem, który zmodernizował ten sektor gospodarki. Dopłaty umożliwiały i nadal umożliwiają zakup nowych maszyn czy też utrzymanie produkcji rolnej w granicach wysokiej rentowności. Dotacje unijne 2022 obejmują jeszcze szersze spektrum dopłat bezpośrednich. Mamy bowiem do czynienia ze stosunkowo nowymi płatnościami wspierającymi zakup nawozów mineralnych czy też premie pielęgnacyjne i zalesieniowe, które mają wpływać pozytywnie na naszą gospodarkę leśną. Poza tym nie zabraknie wsparcia w zakresie modernizacji gospodarstw rolnych, inwestycji w nawadnianie i restrukturyzacji małych gospodarstw. Jeden z najciekawszych programów to dofinansowanie unijne w postaci premii dla młodego rolnika.

Ochrona środowiska

Unia Europejska już od dłuższego czasu poważnie wspiera inicjatywy proekologiczne, nie może więc dziwić fakt, iż dotacje unijne na 2022 rok w zakresie ochrony środowiska są istotną częścią planu. Warto wspomnieć o programie LIFE, którego wyłącznym zadaniem jest współfinansowanie projektów z dziedziny ochrony przyrody i klimatu naturalnego. Istnieje także szereg dotacji, które mają czynić firmy bardziej odpowiedzialnymi ekologicznie i dofinansowują racjonalną gospodarkę odpadami czy też projekty mające na celu zmniejszenie zużycia wody. Duża część budżetu to także projekty typu OZE, czyli bazujące na odnawialnych źródłach energii. Wiele różnych podmiotów otrzyma dofinansowanie unijne do budowy biogazowni, elektrowni wiatrowych i wodnych, paneli słonecznych czy też instalacji geotermalnych. Dla wielu polskich firm jest to szansa, aby  zminimalizować wytwarzany wpływ na środowisko.

Edukacja

Jednym z flagowych projektów finansowanych przez dotacje unijne jest niezmiennie POWER. Jest to skrót od pełnej nazwy, która brzmi Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Zadaniem tego kompleksowego programu jest wsparcie młodych osób w zdobywaniu wiedzy i wyrównanie ich szans na rynku pracy. Unia Europejska skupia się także na rozwoju szkolnictwa wyższego i regularnie wspiera finansowo uczelnie znajdujące się na terenie naszego kraju. Stosunkowo nowe inicjatywy to między innymi dostosowywanie szkół do potrzeb osób niepełnosprawnych czy podnoszenie kompetencji cyfrowych zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów. Centrum Mistrzostwa Informatycznego skupia się całkowicie na odkrywaniu talentów informatycznych, by dać młodym ludziom szansę na rozwój i naukowe sukcesy. Dotacje unijne w 2022 roku to także dofinansowania na sprzęty, oprogramowania, kursy czy też szkolenia dla młodzieży. 

edoradca.pl
Artykuł powstał we współpracy z portalem edoradca.pl