Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Finansowanie małej firmy przez faktoring – na czym polega i kiedy warto?

faktoring
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Firmy mogą korzystać z różnych sposobów finansowania swojej działalności. Zalicza się do nich faktoring, który pozwala na finansowanie faktur. Taka usługa jest obecnie dostępna również dla małych firm. Wyjaśniamy, co jest istotą faktoringu i w jakich sytuacjach warto się na niego zdecydować.

Finansowanie faktur przez faktoring

Firmy najczęściej wystawiają faktury z określonym terminem płatności, na przykład do 7 dni, 14 dni, ale niekiedy nawet do 30 lub 60 dni. Długi czas oczekiwania na zapłatę przez kontrahenta może zwiększać ryzyko dla wystawcy faktury, a przez to narażać go nawet na bankructwo. Jak pozyskać środki na finansowanie firm w takiej sytuacji?

Aby otrzymać zapłatę fakturę od razu, nawet jeżeli umożliwia ona dłuższy termin płatności, warto zastosować faktoring. To usługa, która jest świadczona przez faktora – firmę faktoringową, a firma korzystająca z niej to faktorant.

Finansowanie faktur przez faktoring polega na przekazaniu nawet do 90-100% kwoty na fakturze przez faktora do faktoranta. Pozostała część środków, pomniejszona o opłatę za usługę, wypłacana jest po uregulowaniu należności przez odbiorcę faktury.

Faktoring dla małych firm

Obowiązujący podział przedsiębiorstw ze względu na wielkość wyróżnia firmy mikro, małe, średnie oraz duże. Firmy małe to te, które zatrudniają do 50 pracowników, natomiast ich przychody netto znajdują się na poziomie do 10 mln euro.

Przez długi czas mniejsze firmy nie mogły korzystać z faktoringu, jednak obecnie jest on dostępny również dla nich. Wielu faktorów ma w ofercie usługę określaną jako mikrofaktoring, która wyróżnia się łatwą dostępnością, niskimi kosztami oraz brakiem skomplikowanych formalności.

Faktoring dla małych firm bardzo często odbywa się za pośrednictwem internetu. Faktury zgłasza się wtedy online, co jest bardzo wygodne i oszczędza czas. Faktor po analizie faktury przekazuje środki nawet w 24 godziny.

Korzyści z faktoringu dla mniejszych firm

Wybór usługi faktoringowej jest bardzo korzystny również wtedy, gdy firma jest mniejsza. W przypadku małych firm często pojawia się wyższe ryzyko niewypłacalności na skutek zatorów płatniczych. Wybierając faktoring, można obniżyć to niebezpieczeństwo.

Gdy firma ma do dyspozycji środki pochodzące z faktur już w ciągu doby po ich wystawieniu, wtedy może ona łatwiej regulować stałe wydatki, jest lepiej przygotowana na nagłe koszty, a także może efektywniej inwestować.

Warto też zaznaczyć, że firmy faktoringowe mogą zaoferować klientom dodatkowe usługi faktoringu, na przykład jak faktoring pełny, który włącza ubezpieczenie należności, faktoring zakupowy, z którym można łatwo finansować zakupy.