Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Czym jest system EUROP?

systemu EUROP
 |  Artykuł partnera  |  Branża spożywcza

Branża spożywcza podlega bardzo surowym regułom dotyczącym zarówno produkcji, jak i dystrybucji wyrobów. Wynika to między innymi z przeznaczenia asortymentu, który musi spełniać określone normy jakościowe i zdrowotne. Dlatego w przetwórstwie i produkcji stosuje się powszechnie obowiązujące metody kontroli i klasyfikacji. W przypadku tusz wieprzowych producentów obowiązuje system EUROP. Czym on jest i gdzie się go stosuje?

Obowiązek klasyfikacji tusz wieprzowych i wołowych

Produkcja mięsa oraz wszelkich innych wyrobów wiąże się z ich dystrybucją. Ta z kolei oznacza konieczność ustalania cen, w jakich dany produkt jest oferowany. Aby producent i nabywca nie ponieśli straty, niezbędne jest jasne określenie cech wyrobu decydujących o jego jakości i wartości. W przypadku tusz wieprzowych i wołowych jest to trudne zadanie, gdyż wiele cech takich produktów jest niemierzalnych.

Władze UE wyszły naprzeciw producentom i nabywcom, opracowując zasady klasyfikacji takich tusz na podstawie konkretnych kryteriów. Zasady te tworzą system EUROP. W Polsce obowiązuje on od dnia wstąpienia do UE i dotyczy głównie ubojni takich jak PPH Herold w Zblewie. Klasyfikacja tusz wieprzowych i wołowych powinna odbywać się pod nadzorem Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Chociaż przepisy UE zobowiązują ubojnie do powiadamiania o wynikach klasyfikacji, nie są one obowiązkowe w przypadku rozliczeń handlowych.

Na czym polega klasyfikacja w systemie EUROP?

Nazwa systemu EUROP nie bez powodu jest zapisywana wielkimi literami. Każda z nich bowiem oznacza klasę tusz wieprzowych lub wołowych o określonej zawartości mięsa. Wzrost wartości procentowej następuje wraz z kolejnymi literami, składając się na słowo EUROP. Dodatkowo poprzedza je kategoria S obejmująca mięso o bardzo wysokiej jakości. Zalecenia dotyczące klasyfikacji w tym systemie obejmują między innymi elementy takie jak:

 • ogólny wygląd tuszy (prezentacja),
 • kategorie klasyfikacyjne,
 • opisy poszczególnych klas,
 • metody znakowania tusz,
 • sposób określania masy tusz,
 • sporządzanie dokumentacji.

Sama klasyfikacja dotyczy zarówno tusz wieprzowych, jak i wołowych. Poszczególne klasy systemu EUROP określają procentową zawartość chudego mięsa w tuszy w następujących proporcjach:

 • S – 60% lub więcej,
 • E – 55-60%,
 • U – 50-55%,
 • R – 45-50%,
 • O – 40-45%,
 • P – mniej niż 40%.

Klasyfikacja tusz w systemie EUROP nie dotyczy wszystkich zwierząt rzeźnych. Nie podlegają jej osobniki, z których po uboju uzyskano tusze lżejsze niż 60 kg lub cięższe niż 120 kg.