Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Rozliczenia międzyokresowe przychodów czynne i bierne – co warto wiedzieć?

banknoty
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Prowadzenie księgowości firmy nie jest łatwe i to fakt niezaprzeczalny. Niestety przepisy bardzo szybko się zmieniają, a przez to może dojść do błędów, które dla każdego przedsiębiorcy mogą okazać się bardzo kosztowne. Na pewno należy stosować się do jednej z najważniejszych zasad księgowości, która mówi o ostrożności. Otóż w księgowości trzeba ujmować określone przychody i prawdopodobne koszty. Na pewno bardzo ważną zasadą jest również ta dotycząca współmierności przychodów i kosztów. W tym przypadku stosuje się kryterium czasowe. Co warto wiedzieć o rozliczeniach międzyokresowych przychodów czynnych i biernych?

Rozliczenia międzyokresowe bierne – czym są?

Rozliczenia międzyokresowe dzielimy, biorąc pod uwagę specyfiki kosztów. Jeżeli zakładamy podstawową działalność gospodarczą naszej firmy, stosujemy oczywiście bierne rozliczenia międzyokresowe. Mają one zastosowanie, jeżeli np. nasza firma otrzymała już dostawę konkretnych towarów, natomiast jeszcze nie zapłaciła. Tutaj rozliczenia bierne muszą spełniać jeszcze jedno kryterium, a mianowicie dotyczą one sytuacji, gdy nie otrzymaliśmy jeszcze od kontrahenta faktury. Można więc pokusić się o stwierdzenie, że bierne rozliczenia międzyokresowe dotyczą przyszłych zobowiązań, które jednak nie są jeszcze pewne. Należy również zdawać sobie sprawę, że znajdują się one po stronie pasywów i można podzielić je na krótkoterminowe i długoterminowe. Należy jeszcze wiedzieć, że często ryzyko błędów w tym przypadku jest duże, dlatego swoją księgowość warto powierzyć profesjonalnej firmie. Zasadniczo warto, by biuro rachunkowe prowadziło pełną księgowość. Mysłowice, Warszawa czy Poznań – tak naprawdę wszędzie możecie znaleźć dobrych księgowych. Otóż pamiętajcie, że korzystając z biura rachunkowego, nie musicie się stresować, gdyż w razie jakichkolwiek błędów nie ponosicie odpowiedzialności.

Rozliczenia międzyokresowe czynne – co warto wiedzieć?

Rozliczenia międzyokresowe czynne dotyczą kosztów, które ponosi firma, ale w obecnym okresie sprawozdawczym. Oczywiście muszą one odpowiadać przyszłym okresom. Doskonałym przykładem jest tutaj wynajem powierzchni biurowej. Otóż w takim przypadku zapłata jest już ściągana z góry. Wtedy poniesione koszty umiejscawia się w rozliczeniu międzyokresowym czynnym. Trzeba jeszcze pamiętać, że rozliczenia czynne widać w bilansie. Ukazują się one po stronie aktywów. Ich naliczanie jednak nie jest wcale takie proste, szczególnie gdy dotyczą one ewidencji nie tylko czynszu, ale i np. kosztów ponoszonej dzierżawy. Dlatego warto stawiać na usługi profesjonalnych księgowych.

Czego dotyczą rozliczenia międzyokresowe?

Rozliczenia międzyokresowe zasadniczo mogą dotyczyć nie tylko ponoszonych kosztów, ale też określać potencjalne rodzaje samych przychodów. W tym przypadku zakłada się, że owe przychody zostaną osiągnięte w przyszłych terminach sprawozdawczych. Dobrym przykładem rozliczenia międzyokresowego przychodów są szeroko rozumiane usługi wynajmu, co dotyczy nie tylko biur czy innych lokali użytkowych, ale i mieszkań czy pokojów hotelowych.

Rozliczenia międzyokresowe – co warto wiedzieć?

Jeżeli prowadzicie firmę na podstawie księgi rachunkowe, to wiadomo, że musicie stosować się do zasady współmierności przychodów i kosztów. Oznacza to, że muszą być ujmowane przychody i koszty, ale biorąc pod uwagę okresy, których faktycznie dotyczą. Zatem zgodnie z art. 39 ustawy o rachunkowości rozliczenia dzielimy na czynne i bierne. Te pierwsze dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych, natomiast bierne dokonywane są w wysokości potencjalnych zobowiązań, które przypadają na bieżący okres sprawozdawczy.

Do ewidencji kosztów, które polegają na rozliczeniu w takim trybie przeznaczone jest konto 64. Na koncie 64 ujmowane są wszystkie rozliczenia międzyokresowe kosztów. Oczywiście należy brać pod uwagę sam obszar, w którym działa dany przedsiębiorca. Czas rozliczenia kosztów jest także uzależniony od okresu, który umieszczony jest w wybranym dokumencie źródłowym. Nie zawsze możliwe jest opłacenie faktury od razu i w takich przypadkach stosowanie się do zasad rozliczeń międzyokresowych jest konieczne.