Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Umowy handlowe – na co zwrócić uwagę i jak je negocjować?

Umowa handlowa
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

W przypadku każdych krajowych lub międzynarodowych przepływów pieniężnych, najważniejszym ich elementem jest odpowiednia współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami. Jej elementami jest nie tylko wzajemne zaufanie i wsparcie merytoryczne, ale także aspekt formalny w postaci umów handlowych, a także rzetelnie przeprowadzonych procesów negocjacyjnych. Dzięki nim, wszystkie strony transakcji mogą osiągnąć swój cel, a współpraca może stać się perspektywiczna i stanowić istotny czynnik dalszego rozwoju każdego przedsiębiorstwa.

Jak zawierać umowy z maksymalną korzyścią dla przedsiębiorstwa?

Podstawowym aspektem każdej umowy jest jej zgodność z aktualnie obowiązującym porządkiem prawnym. Nieprzestrzeganie przepisów może zakończyć się nie tylko rozwiązaniem nieprawidłowo zawartej umowy handlowej, ale także dalszymi reperkusjami dla jej stron.

Umowy sporządzane są przede wszystkim w oparciu o prawo gospodarcze oraz interesy firmy. Pomiędzy tymi dwoma czynnikami powinien być zachowany odpowiedni balans, który można osiągnąć dzięki merytorycznej pomocy prawnej takich podmiotów jak TGC Corporate Lawyers.

Wsparcie z zakresu prawa gospodarczego — co wchodzi w zakres takiej usługi?

Usługa ta dostarczana jest w sposób kompleksowy. Oznacza to, że obejmuje następujące aspekty prawa gospodarczego:

  • Tworzenie sieci franczyzowych, dystrybucyjnych i innych,
  • Przygotowywanie odpowiednich umów serwisowych, umów dostawy, warunków sprzedaży oraz świadczenia usług,
  • Doradztwo przy zawieraniu ww. umów, jak i porozumień innego rodzaju, np. najmu, dzierżawy albo leasingu,
  • W przypadku niepomyślnego efektu danej umowy, udzielane jest wsparcie przy dochodzeniu roszczeń.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie https://www.tgc.eu/prawo-gospodarcze.

Czy wsparcie z zakresu prawa gospodarczego obejmuje również zakup gotowych spółek?

W związku z faktem, że kupno gotowych spółek jest coraz częstszym typem przeprowadzanych na polskim rynku transakcji, wsparcie obejmuje również ten aspekt. Przygotowywanie umów i pełnomocnictw, wpisy do KRS oraz otwieranie rachunków bankowych kupionej spółki — wszystkie te czynności można wykonać z pomocą TGC Corporate Lawyers. Przydatne informacje w tym temacie można przeczytać na stronie https://www.tgc.eu/specjalizacje/gotowe-spolki.

Wsparcie z zakresu prawa gospodarczego obejmuje każdy aspekt działalności tego rodzaju. Warto z niej skorzystać w celu oszczędzenia czasu, nakładów pieniężnych oraz ograniczenia wszelkiego ryzyka.