Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Konferencja Regionalne Systemy Innowacji w Polsce – doświadczenia i perspektywy

 |  Artykuł partnera  |  Informacje prasowe

8 lutego 2013 roku w Warszawie odbędzie się konferencja pt. Regionalne Systemy Innowacji w Polsce – doświadczenia i perspektywy . Organizatorem wydarzenia jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Miejsce: Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, ul. Elektoralna 12, Warszawa

Celem konferencji jest ocena efektów działania RSI z perspektywy aktualnych celów strategicznych oraz sytuacji społeczno – gospodarczej Polski i Unii Europejskiej. W trakcie spotkania zostanie zaprezentowana najnowsza wiedza na temat rozwoju innowacyjności polskich regionów, a także raport z badania „Przegląd i analiza Regionalnych Systemów Innowacji województw Polski w kontekście przygotowań do realizacji europejskiej polityki spójności po 2013 roku” zrealizowanego przez PARP.