Kontenery morskie są obecnie tak powszechne, że prawie każdy z nas kojarzy je z transportem wszelkiego rodzaju towarów handlowych. W poniższym artykule przedstawione zostanie krótka historia kontenerów, ich rodzaje, a także możliwe zastosowania do innych niż transport towarów celów.

Skąd wzięły się kontenery morskie?

Początki konteneryzacji nie są aż tak odległe jak mogłoby się wydawać, gdyż jeszcze 60 lat temu nie istniał żaden globalny zunifikowany system transportu podobny do tego, co obserwujemy dzisiaj. Ludzie od wieków transportowali towary na dużą odległość. Zazwyczaj towar ładowany był w różnego rodzaju worki, bele, skrzynie lub beczki, a następnie ręcznie umieszczany na statku. Przez wieki ten wymagający bardzo dużo pracy i czasu proces pozostawał niezmieniony.

Wraz z rozwojem przemysłu i zwiększającymi się ilościami transportowanego towaru czas tracony przy załadunku niestandardowych ładunków stawał sie coraz większym problemem dla przewoźników. Jednym z pomysłów na jego rozwiązanie było przewożenie statkami całych załadowanych towarem przyczep. Prawdziwą rewolucją zapoczątkował jednak amerykański przedsiębiorca Malcom McLean, który pod koniec lat pięćdziesiątych wprowadził w życie ideę standaryzowanego kontenera morskiego – mocnego (stalowa konstrukcja), łatwego do załadunku (dzięki standardowym wymiarom) i odpornego na włamanie opakowania wielokrotnego użytku.

statekidealx

Do zrealizowania swych planów McLean sprzedał swoją firmę transportową, a następnie utworzył współpracującą z wieloma wschodnimi portami Pan-Atlantic Steamship Company, wkrótce przemianowaną na SeaLand industries. Po opracowaniu koncepcji kontenera ostatnim brakującym elementem układanki było znalezienie odpowiedniego dla niego środka transportu. Stał się nim zmodyfikowany tankowiec Ideal X, który 26 kwietnia 1956 roku wyruszył w swój dziewiczy rejs z New Jersey do Houston z 58 kontenerami oraz 15 tonami ropy naftowej na pokładzie.

Kontenery morskie dzisiaj

Dzisiaj kontenery morskie występują w wielu odmianach i transportowane są na ogromną skalę statkami, koleją, czy ciężarówkami. Transport intermodalny kontenerów oznacza, że możliwe jest przewożenie towarów wieloma środkami transportu w usłudze „door to door”. Dzięki kontenerom nastąpiło zwiększenie wydajności transportu i możliwe stało się sprostanie rosnącemu popytowi na przewozy drogą morską.

transport intermodalny

Wymiary kontenerów morskich

Jednym z podstawowych założeń systemu transportu kontenerów jest standaryzacja jego wymiarów. Kontenery morskie występują w kilku podstawowych wymiarach, jednak najczęściej spotykamy się z kontenerami 20 i 40 stopowymi. Do określania ich wielkości najczęściej używa się stóp lub jednostki TEU oznaczającej objętość jednego kontenera o długości 20 stóp. Jeden kontener 20 stopowy = 1 TEU.

wymiary kontenerow

Wymiary podstawowych kontenerów morskich. Źródło: https://www.anga.pl/oferta-sprzedazy/kontenery-morskie/

Rodzaje kontenerów morskich

Najbardziej typowe są standardowe kontenery morskie 20’ oraz 40’. Występują one w dwóch odmianach – o standardowej wysokości 2,591 m oraz podwyższane w wersji HC (High Cube) o wysokości 2,896 m. Służą one przede wszystkim do przewozu wszelkiego rodzaju towarów, jednak doskonale nadają się również jako przenośne magazyny. Nietypowe wymiary kontenerów: 10, 30 oraz 45 stóp spotykane są rzadziej.

kontener 20 standardowy

Powstało również wiele modyfikacji standardowych kontenerów morskich pozwalających na łatwiejszy dostęp do umieszczonych w nich towarów. Przykładem jest kontener Open Side, czyli tzw kontener bocznodrzwiowy. W tego typu kontenerze jego długą ścianę stanowią drzwi, których otwarcie daje dostęp do ładunku na całej długości kontenera. Inny rodzaj to kontener Double Door posiadający wrota z przodu oraz z tyłu kontenera.

Do przewożenia nietypowych lub wielkogabarytowych ładunków nadają się kontenery z otwieranym dachem – tzw. Open-Top (posiadające dach z plandeki) lub Hard-Top (posiadające demontowany stalowy dach), a także kontenery platformy – tzw. Flat Rack.

Towary wrażliwe na zmiany temperatury (przede wszystkim żywność) umieszczane są w kontenerach chłodniczych. Kontenery tego typu posiadają izolowane ściany oraz specjalny agregat chłodniczy pozwalający na utrzymanie zadanej w środku temperatury.

Do czego można jeszcze wykorzystać kontener morski?

Chociaż kontenery morskie zostały stworzone do transportu ładunków nic nie stoi na przeszkodzie żeby mogły być wykorzystane również do innych celów. Ze względu na bardzo trwałą konstrukcję, a także odporność na włamanie doskonale nadają się do magazynowania różnych rzeczy. Kontenery morskie bardzo często można spotkać na budowach, gdyż wiele firm budowalnych wynajmuje te kontenery do przechowywania materiałów lub narzędzi.

Istnieją również firmy, które oprócz sprzedaży, wykonują również modyfikacje i przeróbki kontenerów morskich, dzięki czemu powstają specjalistyczne pomieszczenia dla agregatów, pompowni lub magazyny materiałów niebezpiecznych.

Wreszcie nie można zapomnieć o zyskującej na popularności modzie na kontenery morskie przerobione na mieszkania lub lokale usługowe. Tutaj jedynym ograniczeniem pozostaje wyobraźnia projektanta.

kontenery zastosowanie