Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Rejestracja spółki w Niemczech - praktyczny poradnik

Rejestracja spółki w Niemczech
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Niemcy to jedno z największych i najbardziej rozwiniętych gospodarczo państw w Europie, co sprawia, że jest atrakcyjnym miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli planujesz rozpocząć legalną działalność gospodarczą w Niemczech, spółka GmbH jest jednym z popularnych wyborów. W tym artykule omówimy, jak powstaje spółka GmbH na terenie Niemiec, jakie są jej korzyści i co dokładnie potrzebne jest do jej rejestracji.

Jak rozpocząć prowadzenie legalnej działalności gospodarczej w Niemczech

Pierwszym krokiem w rozpoczęciu działalności gospodarczej w Niemczech jest zrozumienie procesu rejestracji i wyboru odpowiedniej formy prawnej. Spółka GmbH jest jednym z popularnych wyborów ze względu na swoją ograniczoną odpowiedzialność wspólników, co oznacza, że ich osobiste majątki są zabezpieczone. Rejestracja spółki w Niemczech nie jest tak łatwa jak prowadzenie np. jednoosobowej działalności.

Jak powstaje spółka GMBH na terenie Niemiec

Spółka GmbH w Niemczech jest tworzona na podstawie umowy spółki, która musi być sporządzona zgodnie z niemieckim prawem. Umowa ta określa m.in. nazwę spółki, przedmiot działalności, oraz minimalny kapitał zakładowy, który musi być wpłacony przez wspólników.

Bez w/w ani rusz, nie będziemy w stanie wykonać żadnych działań i prowadzić naszej firmy w sposób legalny, a tym samym możemy spodziewać się kar

Co konkretnie potrzebne jest do rejestracji spółki GMBH

Niemieckie Spółki

Rejestracja spółki GmbH w Niemczech jest procesem skomplikowanym i wymaga spełnienia pewnych warunków. Ważne jest w tym wypadku, że każdy z tych warunków jest niezbędny do spełnienia, bo w innym wypadku nie będziemy mogli założyć spółki na terytorium Niemiec.

1. Sporządzenie umowy spółki

Umowa spółki GmbH musi być sporządzona przez notariusza i zawierać wszystkie istotne informacje, takie jak nazwa spółki, adres siedziby, przedmiot działalności, oraz informacje dotyczące wspólników.

2. Wpłacenie minimalnego kapitału zakładowego

W Niemczech istnieje wymóg wpłacenia minimalnego kapitału zakładowego, który wynosi 25 000 euro. Wpłata ta musi być dokonana na specjalny rachunek bankowy spółki.

3. Rejestracja spółki w rejestrze handlowym

Następnym krokiem jest rejestracja spółki GmbH w niemieckim rejestrze handlowym. To formalność, która pozwala na oficjalne rozpoczęcie działalności.

4. Otwarcie rachunku bankowego

Otwarcie rachunku bankowego również jest niezbędne do prowadzenia transakcji finansowych związanych z działalnością spółki. Możemy obracać pieniędzmi w formie gotówkowej, ale bez otwartego konta nie mamy możliwości założenia spółki.

5. Wybór siedziby spółki

Spółka GmbH musi mieć siedzibę na terenie Niemiec. Może to być wynajęte biuro lub inna odpowiednia lokalizacja. Można również wykorzystać wirtualne biura, ale warunek jest, że muszą się znajdować na terenie Niemiec.

6. Określenie formy spółki GmbH

Przy zakładaniu spółki GmbH trzeba również określić, czy będzie to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jednoosobowa (Ein-Personen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung) czy wieloosobowa.

7. Działalność na rynku niemieckim

Rejestracja spółki GmbH pozwala na legalne prowadzenie działalności na rynku niemieckim, w tym ubieganie się o kontrakty i realizację należności licencyjnych.

Jak można zauważyć - do spełnienia jest wiele podpunktów, a na dodatek trzeba znać język niemiecki w stopniu komunikatywnym.

Jeśli nie wiesz jak poradzić sobie z rejestracją spółki na terenie Niemiec, to zachęcamy do sprawdzenia: firmy Niemieckie Spółki, która od ponad 20 lat pomaga przedsiębiorców w otwieraniu spółek w Niemczech.