Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jak przygotować się do postępowania restrukturyzacyjnego?

plan restrukturyzacyjny
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Postępowanie restrukturyzacyjne to szansa na oddłużenie przedsiębiorstwa i uratowanie go przed upadłością. Jednocześnie do osiągnięcia tego celu nigdy nie wystarcza samo zainicjowanie postępowania restrukturyzacyjnego – musi jeszcze zostać ono odpowiednio przeprowadzone. To z kolei jest możliwe tylko pod warunkiem odpowiedniego przygotowania postępowania. Jak więc prawidłowo przygotować się do postępowania restrukturyzacyjnego?

Dlaczego firma jest zadłużona?

Podstawowym celem postępowania restrukturyzacyjnego jest oddłużenie przedsiębiorstwa, a tym samym uniknięcie konieczności ogłoszenia jego upadłości. Cel ten realizuje się przede wszystkim przez zawarcia układu między dłużnikiem a wierzycielami, w którym określa się nowe zasady spłaty należności. Aby dobrze przygotować się do postępowania restrukturyzacyjnego, trzeba odpowiedzieć sobie na podstawowe pytanie: dlaczego w ogóle firma jest zadłużona? Bez prawidłowego ustalenia przyczyn problemów ze spłatą należności restrukturyzacja przedsiębiorstw właściwie nigdy się nie udaje. Wynika to z faktu, że bez takiej wiedzy nie sposób przygotować właściwe propozycje układowe.

W związku z tym kluczową kwestią podczas przygotowań do postępowania restrukturyzacyjnego jest przeprowadzenie analiz przyczyn problemów ze spłatą zadłużenia oraz w ogóle sytuacji finansowej firmy. Bez tego oddłużenie – zwłaszcza gdy ma do niego doprowadzić restrukturyzacja – w ogóle nie jest możliwe. Tym bardziej że postępowanie restrukturyzacyjne stanowi ściśle uregulowaną procedurę, w której każdy element jest ważny.

Przygotowanie niezbędnych dokumentów

Po przeprowadzeniu niezbędnych analiz można przejść do drugiego etapu przygotowań do restrukturyzacji, którym jest wybór rodzaju postępowania. Otóż postępowanie restrukturyzacyjne może zostać przeprowadzone w ramach jednej z czterech procedur, które zostały uregulowane w Prawie restrukturyzacyjnym. Zasady rządzące każdym z tych postępowań są zróżnicowane, stąd warto wybrać taki ich rodzaj, który najlepiej odpowiada położeniu dłużnika. Warto pamiętać, że co prawda w każdym postępowaniu dąży się do zawarcia układu, ale np. w sanacji dochodzi do tego jeszcze przeprowadzenie tzw. działań sanacyjnych. One z kolei służą całościowemu rozwiązaniu problemów, z którymi boryka się dłużnik.

Wybór postępowania restrukturyzacyjnego przekłada się także na wybór dokumentów, jakie trzeba przygotować przed jego rozpoczęciem oraz w czasie biegu samej procedury. Zawsze spore znaczenie ma plan restrukturyzacyjny oraz propozycje układowe. Od jakości tych materiałów w dużej mierze zależy sukces samej restrukturyzacji. Jedno jest pewne: im bardziej rozbudowane postępowanie wybierze dłużnik, z tym większą skalą formalności musi się zmierzyć. Jednak zawsze warto włożyć wysiłek w postępowanie restrukturyzacyjne, gdyż jest to najlepszy sposób na uratowanie swojej firmy przed upadłością. Natomiast dobre przygotowanie do samej procedury zawsze procentuje w jej trakcie.