Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Czym się różni księgowość pełna od uproszczonej?

prowadzenia ksiąg rachunkowych
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Księgowość pełna może przerażać osoby, które chcą założyć niewielką działalność gospodarczą. Nie trzeba się nią jednak przejmować, ponieważ ustawodawca przewiduje także uproszczoną formę księgowości. Jest ona przeznaczona właśnie dla mniejszych firm, w tym działalności jednoosobowych. Nie zmusza ona do prowadzenia kont księgowych, a jedynie ewidencjonowania najważniejszych zdarzeń gospodarczych w firmie.

Dla kogo jest i na czym polega pełna księgowość?

Pełna księgowość to zdecydowanie najtrudniejsza forma prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jest obowiązkowa dla:

  • spółek akcyjnych,
  • spółek komandytowo-akcyjnych,
  • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • firm, które przekroczyły granicę 2 000 000 euro przychodów.

W ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych w tej formie konieczne jest posiadanie przez firmę aktualnej księgi głównej i ksiąg pomocniczych, a także wykazu aktywów oraz pasywów i sporządzanych na koniec roku obrotowego zestawień obrotów i sald. Taką księgowość często prowadzi cały zespół księgowych i jest to dość drogie rozwiązanie, na które jednoosobowe działalności gospodarcze raczej nie mogą sobie pozwolić.

Czym jest uproszczona księgowość?

Jak sugeruje nazwa, uproszczona księgowość to łatwiejsza forma pełnej księgowości, prowadzona przez mniejsze podmioty gospodarcze. Przedsiębiorca może wybrać, czy swoje operacje gospodarcze będzie ewidencjonować za pomocą:

  • Księgi Przychodów i Rozchodów, obecnie najczęściej wybieranej,
  • ryczałtu od ewidencjonowanych przychodów,
  • karty podatkowej.

Uproszczoną księgowość można prowadzić samodzielnie lub zlecić to zadanie doświadczonemu księgowemu. Koszty takiej obsługi nie są wysokie, zależą od tego, ile operacji w miesiącu danej firmy trzeba ewidencjonować. Taką ewidencję narzuca wcześniej wybrana forma opodatkowania, którą można zmienić po zamknięciu roku obrotowego.

Księgowość uproszczona polega na ewidencjonowaniu w prosty sposób przychodów oraz rozchodów w firmie. Podmioty takie jak Biuro rachunkowe EMIKOL GROUP Sp. z o.o. pomagają małym przedsiębiorcom na czas wprowadzać do specjalistycznego programu wszystkie dokumenty poświadczające o zaistnieniu zdarzeń gospodarczych i informują o nadchodzących płatnościach. Takie rozwiązanie jest wygodniejsze, mimo że nie pozwala na analizowanie sytuacji finansowej w firmie w pełnym zakresie. Pełną księgowość mogą wybrać także małe firmy, ale jest ona znacznie bardziej skomplikowana, wymaga przygotowywania wielu dokumentów i przede wszystkim płacenia znacznie więcej za jej prowadzenie.