Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Procesy logistyczne w firmie – czym są i jak nimi zarządzać?

Procesy logistyczne
 |  Artykuł partnera  |  Technologia i IT

Dobrze przemyślana i efektywna logistyka firmy daje solidne podstawy znacząco ułatwiają jej prowadzenie. Procesy składające się na ten właśnie aspekt przedsiębiorstwa muszą działać sprawnie i ułatwiać codziennie wykonywanie obowiązków przez pracowników na każdym szczeblu. Czym w rzeczywistości są procesy logistyczne? Co się na nie składa? W jaki sposób wdrożenie systemu MES do firmy wpływa na podniesienie efektywności całego zakładu? Wszystkiego dowiesz się z poniższego artykułu!

Proces logistyczny – czym jest?

Proces logistyczny w przedsiębiorstwie to ściśle uregulowany łańcuch operacji, skoncentrowany na płynnym przepływie materiałów. Stanowi on fizyczne przemieszczanie produktów przez różne etapy działalności firmy, służąc realizacji określonych celów. Wszystkie te procesy łączą się w spójny system logistyczny, współpracując ze sobą.

Co składa się na proces logistyczny?

W firmie można wyróżnić sześć kluczowych procesów logistycznych. Czym charakteryzuje się każdy z nich?

Transport:

 • wybór odpowiednich usług transportowych i rodzajów transportu;

 • określenie sieci przewozowej;

 • opracowanie harmonogramu ruchu pojazdów;

 • dobór sprzętu transportowego;

 • kontrola stawek transportowych.

Zasilanie stanowisk pracy:

 • transport materiałów, surowców i podzespołów pomiędzy magazynami, stanowiskami produkcyjnymi i gniazdami produkcyjnymi;

 • skoncentrowane na procesach produkcji.

Kształtowanie struktury zapasów:

 • ustalanie polityki zapasów surowców, materiałów i wyrobów gotowych;

 • opracowywanie prognoz sprzedażowych;

 • określanie struktur magazynowych;

 • ustalanie lokalizacji, liczby i rozmiarów magazynów.

Logistyczna obsługa klienta:

 • ustalanie potrzeb klientów;

 • przewidywanie reakcji klientów na zastosowane systemu obsługi;

 • określanie poziomu obsługi danego klienta.

Magazynowanie:

 • ustalanie zapotrzebowania na powierzchnię magazynową;

 • projektowanie rozmieszczenia zasobów w magazynach;

 • przyjmowanie, kompletowanie i wydawanie materiałów z oraz do magazynów.

Gospodarka opakowaniami:

 • dobór opakowań ułatwiających załadunek i transport.

Każdy z tych procesów obejmuje szereg specyficznych działań, w tym decyzje dotyczące usług, transportu, polityki zapasów, obsługi klienta, magazynowania oraz opakowań. Optymalne zarządzanie tymi elementami jest kluczowe dla efektywnej logistyki w przedsiębiorstwie.

Jak usprawnić procesy logistyczne? Wdrożenie systemu MES do firmy jako strategiczny krok w jej rozwoju

Jedno jest pewne – jeśli nie wykorzystasz potencjału, jaki oferują nowoczesne systemy technologiczne, nie wzmocnisz pozycji firmy na tle konkurencji. Popełnianie błędów jest zupełnie naturalne, jednak wyciąganie z nich wniosków oraz chęć do doskonalenia się to czynniki umożliwiające wprowadzenie kluczowych zmian.

W przypadku firm produkcyjnych doskonałym rozwiązaniem umożliwiającym zwiększenie efektywności procesów logistycznych jest inwestycja w system MES. To zaawansowane narzędzie, które na bieżąco pobiera dane z każdego stanowiska na linii produkcyjnej, a następnie przedstawia je w postaci wizualizacji, np. wykresów.

System MES to innowacyjne podejście do zbierania danych w zakładzie produkcyjnym. Przeważnie do tego zadania jest oddelegowany konkretny pracownik. Jednak takie rozwiązanie ma kilka wad. Przede wszystkim czas – dane w MES są zbierane na bieżąco przez całą dobę. Nie ma możliwości, aby pracownik robił to w takim samym zakresie. Dodatkowo istnieje wysokie ryzyko popełnienia przez niego błędu. Dane z linii produkcyjnej są niezwykle istotne i stanowią podstawę do podejmowania ważnych, biznesowych decyzji. Dlatego każdemu właścicielowi powinno zależeć na tym, aby informacje, które otrzymuję na temat kondycji procesów były jak najbardziej rzetelne.

Wdrożenie systemu MES do firmy to czynność, dzięki której efektywność procesów logistycznych zostanie skutecznie podniesiona. Oczywiście system służy przede wszystkim do zbierania kluczowych danych, rolą właściciela lub managera jest ich prawidłowa interpretacja. Jednak automatyzacja danych otwiera możliwości związane z dostępem do informacji, które nie byłyby dostępne dla żadnego pracownika.