Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Czym zajmuje się pielęgniarka? Najważniejsze specjalizacje

pielęgniarka
 |  Artykuł partnera  |  Zdrowie i uroda

Praca w zawodzie pielęgniarki nie należy do najłatwiejszych. Duże możliwości znalezienia zatrudnienia oraz perspektywa pomocy potrzebującym osobom  sprawia jednak, że chętnych do zdobycia wykształcenia w tej dziedzinie nie brakuje.

Osoby rozpoczynające naukę na kierunku pielęgniarstwo mogą zdecydować się na wyspecjalizowanie w jednej z wielu specjalności. W zależności od wybranej ścieżki, ich wykształcenie będzie koncentrować się na nieco innych zagadnieniach. Wykonywanie zawodu pielęgniarki wymaga szczegółowej, specjalistycznej wiedzy medycznej oraz umiejętności z zakresu wykonywania różnych zabiegów pielęgnacyjnych. Warto więc poznać specyfikę pracy pielęgniarek różnych specjalności i dowiedzieć się, jakie wyzwania spotykają w trakcie wykonywania zawodu pielęgniarkę o specjalności pielęgniarstwa psychiatrycznego, pediatrycznego, opieki paliatywnej i długoterminowej, pielęgniarstwa rodzinnego oraz operacyjnego. 

Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego zajmuje się zapewnieniem opieki pielęgniarskiej pacjentom leczącym się psychiatrycznie. Do jej obowiązków należy np. wykonywaniem działań socjoterapeutycznych i psychoterapeutycznych wobec pacjenta chorego psychicznie, prowadzenie działań rehabilitacyjnych (np. iniekcje podskórne), promocja zdrowia psychicznego oraz edukacja zdrowotna z tego zakresu. W swojej pracy współpracuje z zespołem terapeutycznym oraz rodziną pacjenta chorego psychicznie.

Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego

Praca specjalistów pielęgniarstwa pediatrycznego jest w pewnym sensie zbliżona do pracy położnych i pielęgniarek pracujących na oddziałach neonatologicznych. Jak sama nazwa wskazuje, osoba wykonujące ten zawód realizują zlecenia lekarskie z zakresu diagnostyki, leczenia i rehabilitacji dzieci chorych lub zmagających się z niepełnosprawnych. Samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego, mogą natomiast w ograniczonym zakresie zajmować się świadczeniami profilaktycznymi, diagnostycznymi i rehabilitacyjnych. Do obowiązków pielęgniarki tej specjalizacji należy też prowadzenie działań edukacyjnych adresowanych do dzieci i ich rodziców.

Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej

Pielęgniarka o specjalizacji pielęgniarstwa opieki paliatywnej koncentruje się na niesieniu pomocy pacjentom chorującym na nieuleczalną chorobą w okresie terminalnym - zazwyczaj chodzi o choroby nowotworowe. W swojej pracy m.in. podaje leki przeciwbólowe przez kroplówkę i wenflon, wykonuje zastrzyki przeciwzakrzepowe oraz prowadzi profilaktykę odleżyn. Jej rolą jest też udzielanie wsparcia psychicznego, duchowego i socjalnego rodzinie pacjenta oraz merytoryczna pomoc w opiece nad nim w procesie umierania. Miejscem pracy pielęgniarki paliatywnej są zarówno zakłady stacjonarnej (np. szpitale lub hospicja) jak i placówki świadczące pomoc w domach chorych.

Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej

Pielęgniarstwo koncentrujące się na opiece długoterminowej jest w pewien sposób związane z opieką paliatywną. W obu przypadkach praca pielęgniarzy i pielęgniarek koncentruje się opiece nad pacjentami obłożnie chorymi. W odróżnieniu od poprzedniej specjalizacji, w tym przypadku nie chodzi jednak o pacjentów w fazie terminalnej. Pacjentami pielęgniarki opieki długoterminowej mogą być np. osoby po wypadkach lub skomplikowanych zabiegach medycznych, a także trwale niepełnosprawne. 

Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa rodzinnego

Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa rodzinnego skupia się na działaniach z zakresu promocji zdrowia, a także profilaktyce i podstawowej pielęgnacji wszystkich członków rodziny. Jej obowiązki mogą być wykonywane bezpośrednio w domu pacjenta, obejmując m.in. pielęgnację stomii, podawanie kroplówek (por. kroplówka w domu), cewnikowanie czy zmianę opatrunków. Usługi medyczne tego typu świadczy m.in. pielęgniarka Agnieszka Staniszewska.

Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa operacyjnego

Pielęgniarki tej specjalizacji pracują na blokach operacyjnych. Do ich obowiązków należy m.in. organizacja stanowisk pracy - swojego i podległego personelu. Poza tym nadzoruje ona dezynfekcję, mycie i sterylizację narzędzi chirurgicznych. Wspólnie z zespołem lekarskim oraz personelem pozamedycznym odpowiada też za sprawne działanie bloku.

Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa ratunkowego

Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa ratunkowego współpracuje z zespołami lekarskimi i ratowniczymi. Jej działalność zawodowa koncentruje się na udzielaniu pomocy w sytuacjach nagłego zagrożenia życia i zdrowia. By sprawnie wykonywać ten zawód, konieczne jest zdobycie specjalistycznych umiejętności. Chodzi między innymi o prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, intubacji, umieszczanie wenflonów i podawania leków, a także bieżące monitorowanie funkcji życiowych.

Jak widać, zawód pielęgniarki jest bardzo zróżnicowany, a poszczególne specjalizacje bardzo różnią się między sobą pod względem zakresu obowiązków.