© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Czy jaskrę można całkowicie wyleczyć?

leczenie jaskry
 |  Artykuł partnera  |  Zdrowie i uroda

Jaskra to zespół chorób, w których przebiegu dochodzi do uszkodzenia nerwu wzrokowego. Choć każdy jej rodzaj spowodowany jest innymi czynnikami, to jednak wszystkie mogą doprowadzić do całkowitej i nieodwracalnej ślepoty. Dlatego też każdy jej typ powinien być leczony i to w każdym stadium. Powodzenie terapii zależne jest od zaawansowania choroby oraz jej rodzaju. Przeczytaj, czy możliwe jest całkowite wyleczenie jaskry.

Czy jaskra jest uleczalna?

Metody leczenia jaskry zależą od zaawansowania choroby oraz jej rodzaju. Leczenie jest tym skuteczniejsze, im wcześniej zostanie wdrożone. Choroby tej nie można całkowicie wyleczyć, ponieważ nie da się cofnąć powstałych już uszkodzeń nerwu wzrokowego. Jedynie w niektórych przypadkach możliwe jest wyleczenie jaskry pierwotnej zamkniętego kąta, której przyczyną jest nieprawidłowa budowa przedniej części oka.

W Polsce najczęściej występującym typem jaskry jest jaskra pierwotna otwartego kąta. W przypadku tej choroby leczenie jest dożywotnie. Najczęściej leczenie jaskry polega na obniżeniu ciśnienia wewnątrz gałkowego, dzięki czemu zatrzymane zostaje dalsze uszkadzanie nerwu wzrokowego. W tym celu stosuje się zwykle dwa rodzaje leczenia – farmakologiczne i/lub laserowe. O doborze najlepszej terapii decyduje okulista w porozumieniu z pacjentem. Większość prawidłowo leczonych i wcześnie zdiagnozowanych pacjentów zachowuje użyteczną ostrość wzroku do końca życia.

Oczywiście skuteczność leczenia zależy także od współpracy ze strony pacjenta. Żeby terapia była skuteczna i przynosiła pożądane rezultaty ważne jest systematyczne przyjmowanie leków lub regularne poddawanie się zabiegom laserowym oraz kontrolom okulistycznym.

Co pomaga w leczeniu jaskry?

Niezależnie od rodzaju jaskry, priorytetem w skutecznym leczeniu jest wczesne rozpoznanie choroby. Tylko wczesna diagnostyka pozwala wdrożyć skuteczną terapię oraz zahamować dalszy postęp choroby. Zbyt późne rozpoznanie jaskry, której przebieg jest często bezobjawowy, prowadzi do zaawansowanych i nieodwracalnych uszkodzeń nerwu wzrokowego.

Regularne wykonywanie specjalistycznych badań kontrolnych to jedyny sposób na ochronę wzroku. Badania powinny być wykonywane na dobrej jakości urządzeniach przez lekarzy specjalizujących się w diagnostyce i leczeniu jaskry, np. w Centrum Okulistycznym Jaskra. Wśród badań podstawowych wymienia się gonioskopię oraz pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego. Jednak badania te pozwalają stwierdzić jedynie zaawansowane zmiany jaskrowe. Do wczesnego rozpoznania choroby konieczne jest wykonanie badań dodatkowych, takich jak perymetria, GDx, HRT, GCL, OCT jaskrowe, AS-OCT czy pachymetria.

BizNews


© 2020 BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry