Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Szkolenie wstępne BHP - 3 elementy na które warto zwrócić uwagę

Szkolenie BHP
 |  Artykuł partnera  |  Zakupy i sklepy

Zanim pracodawca pomyśli o zatrudnieniu nowych pracowników, musi wziąć pod uwagę konieczność przeprowadzenia wstępnego szkolenia BHP. Taki obowiązek nakładają na przedsiębiorcę, będącego jednocześnie pracodawcą, obowiązujące przepisy. Oprócz szkolenia wstępnego, konieczne jest również przeprowadzanie szkoleń okresowych.

Zanim pracodawca pomyśli o zatrudnieniu nowych pracowników, musi wziąć pod uwagę konieczność przeprowadzenia wstępnego szkolenia BHP. Taki obowiązek nakładają na przedsiębiorcę, będącego jednocześnie pracodawcą, obowiązujące przepisy. Oprócz szkolenia wstępnego, konieczne jest również przeprowadzanie szkoleń okresowych.

Wstępne szkolenia BHP - o czym warto wiedzieć?

Różnice między szkoleniem bhp wstępnym a okresowym

W dużym uproszczeniu, szkolenie wstępne to po prostu zapoznanie nowego pracownika z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy na danym stanowisku. Zatrudniona osoba dowiaduje się, jakie zagrożenia wiążą się z pracą i jakie ryzyko występuje w zakładzie. Na tym jednak nie koniec. Podczas takiego szkolenia, poruszane zostają kwestie odpowiedniej reakcji w sytuacji zagrożenia. Szkolenia okresowe z kolei to regularne odświeżanie wiedzy oraz aktualizowanie jej o zmiany, które dokonały się w przepisach prawnych. Szkolenia okresowe przeważnie przeprowadza się co 5 lat. Jego częstotliwość zależy od zajmowanego stanowiska, np. pracowników inżynieryjno-technicznych obowiązuje okres pięcioletni, natomiast osoby, pracujące w miejscach, w których występuje duże zagrożenie dla bezpieczeństwa, muszą szkolenie wykonywać min. co 3 lata.

Na czym dokładnie polega szkolenie BHP wstępne?

Zasadniczo szkolenie wstępne można podzielić na dwie części:

  • instruktaż ogólny
  • instruktaż środowiskowy

W pierwszej części pracownika zaznajamia się z przepisami BHP, które ujęte zostały w Kodeksie Pracy. Oprócz tego, przybliża się zasady pierwszej pomocy. Warto wspomnieć, że pracownik powinien przejść instruktaż ogólny, zanim jeszcze przystąpi do wykonywania obowiązków służbowych.

Instruktaż środowiskowy, jak sama nazwa wskazuje, wiąże się bezpośrednio ze stanowiskiem pracy, na którym będzie pracowała przeszkalana osoba. Szczegółowo objaśniane są zadania oraz zaprezentowany zostaje właściwy sposób wykonywania obowiązków. W przeciwieństwie do ogólnikowego charakteru instruktażu ogólnego, w instruktażu środowiskowym pojawiają się specyficzne czynniki ryzyka związane z konkretnymi czynnościami oraz konkretne metody ochrony. Pracownik zapoznany zostaje też z wyposażeniem i strojem ochronnym. Szeroką ofertę sprzętu BHP można znaleźć w krakowskim sklepie internetowym BHP Kams).

Kto przeprowadza szkolenie wstępne BHP?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, szkolenie wstępne ogólne może prowadzić pracownik, należący do służby bhp, albo pracodawca, o ile ma odpowiednie kwalifikacje. Aby takie kwalifikacje zdobyć, przedsiębiorca musi ukończyć specjalny kurs. Zajęcia tego typu organizowane są przez ośrodki szkoleniowe i przeznaczone są specjalnie dla pracodawców, którzy chcą realizować funkcję pracownika służby bhp. W praktyce jednak często zdarza się, że przedsiębiorca to zadanie powierza wykwalifikowanej jednostce.

Przeważnie firmy, które organizują wcześniej wspomniany kurs dla pracodawców, proponują również profesjonalne przygotowanie pracowników. Z kolei instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba wyznaczona przez pracodawcę lub sam pracodawca. Tu również niezbędne są odpowiednie doświadczenie oraz kwalifikacje.