Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


eBay: czym są oferty sprzedaży z wersjami i jak z nich skorzystasz?

eBay oferty sprzedaży z wersjami
 |  Artykuł partnera  |  Zakupy i sklepy

Liczne opcje i możliwości dotyczące platformy eBay obejmują także oferty sprzedaży z wersjami, czyli narzędzie, które pozwala na uwzględnienie wielu wariantów tego samego produktu w pojedynczej ofercie.

Jest to rozwiązanie bardzo wydajne i warto z niego korzystać – do największych zalet tego typu ofert można zaliczyć:

  • oszczędność czasu przy wystawianiu ofert

  • ograniczenie wydatków związanych z ofertami

  • poprawa widoczności oferty

  • możliwość indywidualnej wyceny poszczególnych wersji

Jeśli format ten jest zgodny z daną kategorią, nic nie stoi na przeszkodzie, aby wprowadzić go we własną ofertę.

Tworzenie oferty sprzedaży z wersjami krok po kroku

W celu skorzystania z możliwości utworzenia oferty sprzedaży z wersjami najpierw trzeba zapoznać się z technicznym aspektem tej funkcji. Nie należy do szczególnie trudnych czy skomplikowanych zadań, lecz w celu uniknięcia problemów i ewentualnych nieścisłości związanych z tworzeniem takich ofert, warto przybliżyć sobie proces ich konfiguracji.

Pierwszym krokiem jest wybranie kategorii – jeśli ta dopuszcza oferty z wersjami, zapytanie powinno pojawić się automatycznie. Wystarczy wtedy wybrać „Tak” i kontynuować.

Dalsza konfiguracja wymaga ustalenia szczegółów wersji. Mianowicie, mowa tu o określeniu parametrów, którymi poszczególne warianty produktu się różnią. Może być to np. rozmiar lub kolor, a ich ustalenie to kwestia indywidualna dla każdego sprzedawcy. Dodając szczegóły wersji, można zdecydować się na jeden lub kilka (maksymalnie 5) opcji z listy, lub wybrać własne, ręcznie wprowadzone parametry.

Jeśli dany parametr jest uniwersalny dla wszystkich produktów objętych ofertą, jego miejsce jest w obrębie charakterystyki przedmiotu. Innymi słowy, są to cechy wspólne i ogólne dla każdego z dostępnych wariantów. Podobnie jak w poprzednim punkcie, można wybrać własne szczegóły bądź zdecydować się na nie w oparciu o gotową listę proponowanych parametrów dla danej kategorii. Tutaj maksymalna dopuszczalna ilość wynosi 15.

Kolejna kwestia to sprawdzenie wersji. Po kliknięciu „Utwórz wersję” zobaczyć można listę wszystkich wersji danego produktu – ich maksymalna ilość to 250 dla jednej oferty. Oprócz szczegółów lista ta uwzględnia m.in. numery magazynowe i specjalne etykiety. Edytując tę listę, można usunąć z niej zbędne pozycje. W razie potrzeby, tego typu lista może być utworzona samodzielnie.

Nie można zapomnieć o tym, aby prawidłowo ustawić zdjęcia dołączone do takiej oferty. Rozróżnić należy tu zdjęcia główne (wspólne dla wszystkich wariantów) oraz zdjęcia wersji, które mają na celu lepsze zobrazowanie ich indywidualnych różnic. Zdjęcie główne powinno pokazywać zestawienie wszystkich lub przynajmniej kilku wersji, przybliżenie na produkt czy innego typu obrazek, który prezentuje całokształt produktów. Stosowane jest ono jako opcja domyślna w razie braku zdjęć dla konkretnych wariantów przedmiotu. Limit to 12 zdjęć głównych oraz 12 zdjęć dla każdego szczegółu wersji.

Ostatnim krokiem jest ustalenie ceny oraz ilości dla poszczególnych wersji. Można sprawdzić to, w jaki sposób wyświetlane są dane warianty poprzez skorzystanie z opcji „Zobacz podgląd aukcji”. Dane te mogą być w razie potrzeby aktualizowane. Po zapisaniu zmian oferta jest praktycznie gotowa.

Artykuł powstał we współpracy z: ErpBox.pl