© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Czym różni się konfekcjonowanie od copackingu?

 |  Artykuł partnera  |  Zakupy i sklepy

Terminy konfekcjonowanie i copacking w Polsce często są używane zamiennie, choć niesłusznie. Copacking faktycznie może być częścią procesu konfekcjonowania, jednak tak naprawdę jest pojęciem o wiele szerszym i wymaga większego nakładu pracy oraz specjalizacji wykonującej go kadry. Przyjrzyjmy się najważniejszym elementom obu procesów, aby lepiej zrozumieć wyjątkową specyfikę każdego z nich.

Na czym polega konfekcjonowanie
Konfekcjonowanie jest jedną z usług najczęściej zlecanych wykonawcom zewnętrznym – wyjaśnia specjalista firmy Inforsys. Mówiąc najprościej konfekcjonowanie polega na przepakowywaniu produktów z opakowań zbiorczych w opakowania na potrzeby dystrybucji detalicznej, może jednak dotyczyć również zmiany zniszczonych opakowań na nowe. Zadania towarzyszące konfekcjonowaniu to m.in. sortowanie i etykietowanie oraz wszystkie inne czynności przygotowujące produkt do przekazania ostatecznemu odbiorcy.

Na czym polega copacking
Copacking (albo co-packing) również dotyczy przepakowywania, jednak ostatecznym efektem jest zaprojektowany wcześniej zestaw. Kompleksowa usługa obejmuje zazwyczaj wszystkie etapy tworzenia zestawu, od projektowania opakowania zbiorczego i jego produkcję, etykietowanie, a następnie konfekcjonowanie kompletu jako niezależnego produktu i dostarczenie go do końcowego odbiorcy.

Jakie możliwości daje copacking
Podczas gdy konfekcjonowanie jest nieodzownym etapem dystrybucji dowolnego rodzaju produktów, copacking jako tworzenie zestawów i łączenie dowolnych produktów niesie w sobie duży potencjał promocyjny. Przykładem copackingu marketingowego może być np. dołączanie próbek kosmetyków czy gratisowych płyt z filmami do prasy, a także zamieszczanie zindywidualizowanych katalogów ofertowych w paczkach z zamówionym przez klienta towarem – przekonuje ekspert Inforsys S.A.

Elementy wspólne konfekcjonowania i copackingu
Zarówno konfekcjonowanie jak i copacking wymagają przede wszystkim zaangażowania osób, które szybko i dokładnie wykonają niezbędne prace manualne. Nieodzowna jest także powierzchnia magazynowa, która umożliwi składowanie hurtowo napływających towarów. Kolejnym ważnym czynnikiem jest posiadanie sprawnej logistyki, ponieważ doskonale zorganizowany transport zapobiega przestojom w przygotowaniu kolejnych partii paczek i umożliwia terminowe wywiązywanie się ze zleceń.

BizNews


© 2020 BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry