Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Zaniżone odszkodowania z OC i AC - jak sobie z tym radzić?

szkoda oc i ac
Źródło: pixabay.com
 |  Artykuł partnera  |  Transport i motoryzacja

W dzisiejszych czasach, kiedy posiadanie polisy ubezpieczeniowej jest standardem, niestety standardem staje się również praktyka zaniżania odszkodowań przez ubezpieczycieli. Dotyczy to zarówno ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej (OC) sprawcy, jak i autocasco (AC). W obu przypadkach poszkodowani mogą mieć trudności z uzyskaniem pełnego i sprawiedliwego odszkodowania za szkody, które ponieśli. W tym artykule przyjrzymy się bliżej problemowi zaniżonych odszkodowań oraz sposobom radzenia sobie z tym zjawiskiem.

Przyczyny zaniżania odszkodowań

Zaniżanie odszkodowań przez ubezpieczycieli ma kilka przyczyn. Często wynika to z próby minimalizacji kosztów przez firmy ubezpieczeniowe, które dążą do maksymalizacji swoich zysków. Innym powodem może być nadinterpretacja zapisów umowy ubezpieczeniowej w sposób niekorzystny dla ubezpieczonego, co skutkuje obniżeniem kwoty wypłaty. 

Dodatkowo, proces weryfikacji szkody jest często skomplikowany i wymaga od poszkodowanego przedstawienia szczegółowej dokumentacji, co może być wykorzystywane przez ubezpieczycieli do kwestionowania wysokości roszczeń.

Skutki zaniżonych odszkodowań

Skutki zaniżonych odszkodowań są dotkliwe przede wszystkim dla poszkodowanych. Otrzymują oni mniejsze świadczenia, niż wynikałoby to z rzeczywistej wartości poniesionej szkody. 

Może to oznaczać brak możliwości pełnego naprawienia szkody, co w przypadku pojazdów może skutkować koniecznością pokrycia części kosztów naprawy z własnej kieszeni. W dłuższej perspektywie prowadzi to do utraty zaufania do instytucji ubezpieczeniowych.

Rozwiązania dla poszkodowanych

Poszkodowani, którzy spotkali się z problemem zaniżonego odszkodowania, mają kilka ścieżek działania. Jednym z rozwiązań jest skorzystanie z usług firm odszkodowawczych, takich jak odszkodowania Helpfind. Takie firmy specjalizują się w dochodzeniu wyższych odszkodowań. Działają na podstawie cesji wierzytelności i zajmują się całym procesem negocjacji z ubezpieczycielem, a także, w razie potrzeby, walczą przed sądem. Usługi takich firm są szczególnie wartościowe, gdy poszkodowany nie czuje się na siłach, aby samodzielnie prowadzić skomplikowany proces dochodzenia swoich praw.

Jak działają firmy odszkodowawcze?

Firmy odszkodowawcze, po przyjęciu zlecenia od klienta, przeprowadzają dokładną analizę sprawy, oceniają rzeczywistą wysokość szkody i na tej podstawie proponują odkup odszkodowania. 

Ich działanie opiera się na dogłębnej znajomości przepisów prawa oraz procedur ubezpieczeniowych, co pozwala skutecznie walczyć o należne odszkodowanie. W przypadku nieuzyskania satysfakcjonującej kwoty drogą negocjacji, firmy te są gotowe podjąć działania prawne. 

Podsumowanie 

Zaniżone odszkodowania z OC i AC to problem, z którym można i warto walczyć. Ważne jest, aby poszkodowani nie akceptowali bezkrytycznie decyzji ubezpieczycieli i poszukiwali sposobów na uzyskanie sprawiedliwego odszkodowania. 

Korzystanie z usług firm odszkodowawczych, takich jak Helpfind, może być efektywnym rozwiązaniem, które pozwoli na zniwelowanie negatywnych skutków zaniżonych odszkodowań oraz odzyskanie należnych środków w sposób profesjonalny i skuteczny.