Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jak zapobiegać szkodliwemu pyłowi podczas transportu kruszyw?

transport kruszywa
 |  Artykuł partnera  |  Transport i motoryzacja

Transport kruszywa nierozerwalnie łączy się z problemem pylenia. Wykorzystując nowoczesne rozwiązania, można skutecznie walczyć z tym problemem, ograniczając powstawanie pyłów nawet o ponad 90%. W tym celu stosuje się specjalne pojazdy, zabezpieczenia, a przewożony produkt jest odpowiednio zabezpieczany już w czasie załadunku. Jak to wygląda w praktyce?

Pylenie kruszyw w czasie transportu kołowego

Każda kopalnia musi się mierzyć z problemem nadmiernego pylenia wydobywanych w niej kruszyw. Ten sam problem spotyka także transport urobku do klientów. Z pomocą pojazdów kołowych przewozi się takie materiały jak:

  • Piasek o ziarnach wielkości do 2 mm. Jest szeroko wykorzystywany w budownictwie, między innymi jako składnik betonu.
  • Żwir charakteryzuje się wielkością ziaren od 2 mm do kilku centymetrów.
  • Wielkość ziaren tłucznia mieści się między 5 a 63 mm.
  • Największym kruszywem są kamienie, wykorzystywane między innymi przy budowie dróg.
  • Często przewożonym kruszywem jest też ziemia, posiadająca składniki organiczne oraz charakteryzująca się zwiększoną wilgotnością w porównaniu do innych materiałów.

Czy każde kruszywo będzie generować taką samą ilość pyłu? Oczywiście, że nie. Jest to zależne między innymi od wilgotności materiału oraz wielkości ziaren. Dlatego też suchy piasek będzie generował największą ilość pyłu, natomiast mokra gleba - najmniej. O dopuszczalnych normach emisji pyłów informują lokalne rozporządzenia, które mogą się różnić od regionu. Inne wskazania będą obejmować transport w dużych ośrodkach miejskich, inne w okolicy kopalni, a jeszcze inne normy obejmą przewóz materiałów sypkich autostradami i drogami szybkiego ruchu. Dlatego też należy zawsze zapoznać się z dokumentami prawnymi, obowiązującymi na terenie przejazdu.

Jakie środki transportu wykorzystuje się do przewożenia kruszyw?

Transport kołowy materiałów sypkich realizowany jest przez:

  • Wywrotki to najczęściej stosowane pojazdy do przewozu materiałów sypkich, szczególnie na mniejsze odległości. Ich zaletą jest możliwość szybkiego rozładunku przez przechylenie zbiornika na kruszywo.
  • Ciężarówki dostosowane są do poruszania się zarówno po drogach asfaltowych, jak i trudno dostępnych przejazdach.
  • Przyczepy do ciągników siodłowych charakteryzują się z kolei dużą pojemnością, co jest ich ważną zaletą w transporcie na duży dystans.
  • Zestawy specjalne, przeznaczone do przewozu materiałów sypkich, pozwalają nie tylko na przewóz dużych ilości, ale także ułatwiają rozładunek przewożonych kruszyw.

Bardzo często pojazdy wyposażone są w dodatkowe elementy konstrukcyjne, zabezpieczające ładunek przed pyleniem. Przykładem mogą być zraszacze rozpylające wodę lub substancje przeciwpyłowe.

Ograniczenie pylenia kruszyw w trakcie transportu

Zapobieganie emisji pyłów następuje już podczas załadunku. Kruszywo powinno być równomiernie rozłożone na całej powierzchni ładunkowej. Jest to ważne z powodu bezpieczeństwa. Jednocześnie to ruch materiałów sypkich generuje największe ilości pyłu. Do zabezpieczania ładunku wykorzystuje się siatki, boczne bariery, plandeki oraz taśmy. Dodatkowe zabezpieczenie stanowią materiały kontrolujące pylenie. W wielu wypadkach jest to zraszanie kruszywa wodą przez automatyczne systemy. Wykorzystuje się też specjalne środki przeciwpylne, tworzące chemiczną warstwę blokującą na powierzchni przewożonego materiału.

Prawidłowe zabezpieczanie ładunku wymaga ciągłego, powtarzalnego szkolenia całej załogi i uświadamiania pracownikom, jak istotne są wymienione sposoby ograniczenia emisji pyłu. Oznacza to zatem prawidłowe zarządzanie, a także monitoring skuteczności podejmowanych działań.

Jak wygląda przyszłość transportu materiałów sypkich?

Coraz nowocześniejsze systemy nadzoru pozwalają błyskawicznie wykrywać nieprawidłowości w ochronie przed pyleniem kruszyw. Dzięki temu działania na rzecz środowiska, bezpieczeństwa na drodze i czystości powietrza są coraz skuteczniejsze. Jednocześnie trwają prace nad rozwojem sieci kolei w Polsce. Otworzy to drzwi zrównoważonemu transportowi - przejęcie wielu tras przez pociągi wpłynie pozytywnie na ilość emitowanego pyłu.

Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych, będące częścią kompleksu Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej INDUSTRIA S.A., oferują nie tylko wysokiej jakości kruszywa naturalne, lecz także kompleksowe rozwiązania w zakresie transportu tych surowców. Przewóz kruszyw z jednej z trzech kopalni stanowi integralną część naszej oferty, umożliwiając efektywny i bezpieczny transport surowców mineralnych.